Biotehniška fakulteta je ena največjih članic Univerze v Ljubljani

 

Prof. Ines Mandić-Mulec, prodekanja za področje mikrobiologije, se je zahvalila vsem za podporo in povedala: »Osrednja naloga oddelka bo zagotoviti čim boljše pogoje študentom mikrobiologije na I., II. in III. stopnji študij, ohraniti vsa dosedanja sodelovanja z učitelji na študijih mikrobiologije ter krepiti raziskave na področju mikrobiologije skozi sodelovanja znotraj in zunaj fakultete. Oprema oddelka, ki se nahaja na obeh katedrah bo tudi v prihodnje prosto dostopna vsem raziskovalcem Oddelka za živilstvo, Oddelka za zootehniko, vsem soinvestitorjem opreme ter tudi širše na UL in izven UL ob dogovoru.«

V okviru Oddelka za mikrobiologijo se izvajajo študijski programi mikrobiologije na prvem-, drugem- in tretjestopenjskem nivoju, poleg tega pa profesorji sodelujejo tudi pri izvedbi drugih študijskih programov, študijskih programov agronomije, biologije, biotehnologije, zootehnike in živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti.

Raziskovalno delo članov Oddelka za mikrobiologijo je vezano na programske skupine in tekoče raziskovalne projekte kateder in raziskovalcev, ki vstopajo v nov oddelek.

Prof. dr. Ines Mandič Mulec, prodekanja za področje mikrobiologije, je poudarila: »Raziskovalci, ki se vključujemo v nov oddelek smo v zadnjih 10 letih vodili 9 ARRS projektov in sodelovali pri 29 ARRS projektih. Bili smo vključeni v 3 EU projekte, skupaj s kolegi iz drugih fakultet (FKKT, MF, FS,FE) smo pridobili EU projekt Horizont 2020 »Era Chair« na osnovi katerega smo na UL ustanovili center za mikroprocesno inžinerstvo COMPETE (2019-2024). Sodelujemo v projektu ERC, ki ga vodi prof. Matjaž Dular, svoja znanja delimo z industrijskimi partnerji doma in  v svetu, sodelovali smo v shemi CELSA, sodelujemo tudi v EU projektu ERC, ki ga vodi prof. dr. M.  Dular s Strojne fakultete ter z raziskovalnimi skupinami drugih fakultet, univerz in inštitutov v Sloveniji ter na mednarodni ravni. Doc. dr. Anna Dragoš je prejela najprestižnejši EU projekt, ERC projekt, kar je izjemen uspeh. Med mlajšimi člani oddelka je z izkušnjo mlajše vodje projekta tudi doc. dr. Polonca Štefanič in pa dr. Blaž Stres, ki je vodil že 2 ARRS projekta, na lanskoletnem razpisu ARRS pa sta kot vodja pridobila projekte doc. dr. Iztok Dogša in prof. dr. David Stopar. Raziskovalna aktivnost sodelavcev, ki se vključujejo v Oddelek za mikrobiologijo, je razvidna tudi iz odličnih objav v najboljših revijah s faktorji vpliva nad 10.«

 

Posnetek zaslona (12)