slika profesorice

 

Žalna seja v spomin na dr. Venčeslavo ŠIKOVEC roj. Šadl zaslužno profesorico v pokoju bo v četrtek, 13. 1. 2022 ob 15. uri v predavalnici Ž1 Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Več informacij v obvestilu na povezavi. 

Tematska celota znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela zaslužne profesorice dr. Venčeslave Šikovec je obsegala področja vinske mikrobiologije in tehnologije vina. Dolga leta je proučevala selekcijo avtohtone grozdne mikrobiote vinogradniških dežel Slovenije, katerih rezultat je bila odbira in selekcija sevov kvasovk rodu Saccharomyces za povretje mirnih vin, penečih vin in vin posebnih kakovosti. Kot ena prvih diplomantk Biotehniške fakultete (1954) je svoje raziskovalne usmeritve našla na univerzah v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Na področju tehnologije vina so odmevala dela difuzije barvil rdečih vinskih sort, fenolne sestave moštov in vin, aminokislinske sestave grozdja, zorenja penečih vin na kvasovkah in s tem v povezavi obogatitve penečega vina z manoproteini kvasovk. Poseben poudarek je v svojih raziskavah posvetila tudi zaščiti človeka in njegove okolice v smeri reševanja tehnoloških postopkov, s katerimi bi se zmanjšala uporaba SO2 in s tem povečala prehranska vrednost vina.

Raziskave zaslužne profesorice dr. Venčeslave Šikovec predstavljajo pomemben prispevek pri ugotavljanju tehnološke zrelosti belega in rdečega grozdja v primerjavi z različnimi vzgojnimi oblikami, obremenitvami vinske trte in vremenskimi razmerami v času dozorevanja grozdja, separaciji moštov in dodatku selekcioniranih kvasovk za relativno čisto alkoholno vrenje, tehnološkimi pogledi pri hitrejšem zorenju vina v povezavi z vrsto posode in dodajanjem kisika ter nenazadnje proučevanje zmanjšanja organskih kislin s kemijskim razkisom.

Njeno znanstveno-raziskovalno in bogato strokovno znanje je zato lahko uspešno prenašala na študente, ne samo na predavanjih, temveč tudi kot mentorica številnim diplomantom na dodiplomskem in podiplomskem študiju Živilske tehnologije in Agronomije.

Vsa leta službovanja na Biotehniški fakulteti je prof. dr. Venčeslava Šikovec aktivno prenašala svoje bogato znanje in izkušnje neposredno v prakso. Izpostavili bi izdelavo vinogradniških zemljevidov v okviru vinogradniške rajonizacije Slovenije. Vedno je imela posluh za reševanje in odpravljanje praktičnih tehnoloških problemov. Dodatno je redno sodelovala pri domačih in mednarodnih ocenjevanjih vin. Njena širina se je kazala v aktivnem organizacijskem delu, pri organizaciji domačih in mednarodnih strokovnih kolokvijev in posvetov (npr. Enološki dnevi). Bila je stalna članica jugoslovanske delegacije pri Mednarodni organizaciji za trto in vino (OIV), dolga leta predsednica Jugoslovanskega vinogradniško-vinarskega društva in predsednica Strokovnega društva vinogradnikov in vinarjev Slovenije (SDVVS).

Do upokojitve leta 1990 je bila predstojnica Katedre za vinarstvo in opravljala številne druge zadolžitve. Vsestranska aktivnost zaslužne profesorice dr. Venčeslave Šikovec pa nikakor ni popuščala. Še kako je bila na tekočem z novostmi na strokovnem področju, ob svojem izrednem spominu pa več kot aktivna, »glasna« zagovornica sodobnih strokovnih stališč, predvsem pa visoko cenjena in nadvse spoštovana oseba v vinogradniško-vinarskih krogih.

V njenem dolgem in bogatem življenju pravzaprav jo vsi, ki smo našo profesorico poznali, spoštujemo, prepoznavamo pa vsak po svoje. Cenjena in spoštovana prof. dr. Venčeslava Šikovec, moja diplomska mama, na moji poti ste me redno spremljala in vedno se vas bom spominjala z velikim spoštovanjem in občudovanjem do vašega neprecenljivega enciklopedičnega znanja, energije, majhnih dogodkov in večini manj poznane človeške plati.

Tatjana Košmerl