Prva avtorica raziskave dr. Katja Pirc, alumna Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Kemijskem inštitutu je ob tem dosežku dejala: »Poškodba rastlinske membrane s strani NLP proteinov je izredno škodljiv proces, zato ga želimo razumeti karseda podrobno. V prihodnje se bomo posvetili preučevanju interakcije več proteinov NLP z rastlinsko membrano, saj želimo ugotoviti ali poškodujejo membrano na podoben način. Velik izziv bo predstavljala tudi določitev strukture pore s krio-elektronsko mikroskopijo«.

 

Nada Žnidaršič

Doc. dr. Nada Žnidaršič je predstavila raziskavo, ki je potekala na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete: »V navedeni študiji smo sodelovali z našim znanjem in izkušnjami na področju elektronske mikroskopije bioloških vzorcev. S presevno elektronsko mikroskopijo smo analizirali liposome z vezanim proteinom NLP ter na osnovi pridobljenih mikrografij pojasnili razporeditev proteinskih skupkov v interakciji z modelno membrano, ki je vsebovala rastlinske lipide glikozilinozitol fosforilceramide (GIPC). Mikroskopske tehnike, zlasti sodobne metode fluorescenčne mikroskopije in elektronske mikroskopije, so ključen sestavni del raziskav v znanostih o življenju. Razvoj in učinkovita uporaba različnih mikroskopskih tehnik v prebojnih raziskavah lahko temelji samo na dolgoročni in kontinuirani izgradnji ekspertize ter na intenzivnem sodelovanju laboratorijev, ki razvijajo posamezne tehnike in skupaj omogočajo aplikacijo komplementarnih metod v kompleksnih raziskavah

oprema_01

Ultrastrukturne analize bioloških vzorcev s presevno elektronsko mikroskopijo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

 

Več informacij v novici na spletni strani Kemijskega inštituta na povezavi 

Članek An oomycete NLP cytolysin forms transient  small pores in lipid membranes (Katja Pirc, Luke A. Clifton, Neval Yilmaz, Andrea Saltalamacchia, Mojca Mally, Tina Snoj, Nada Žnidaršič, Marija Srnko, Jure Borišek, Petteri Parkkila, Isabell Albert, Marjetka Podobnik, Keiji Numata, Thorsten Nürnberger, Tapani Viitala, Jure Derganc, Alessandra Magistrato, Jeremy H. Lakey, Gregor Anderluh) je dostopen na povezavi