grafika_manjša

12. znanstveno srečanje GOZD in LES: v času in prostoru bo potekalo v sredo, 25. maja 2022, od 9.00 do 14.30, v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije (Večna pot 2, Ljubljana) s prenosom po spletu

Prijavnica na povezavi 

 

Program 12. znanstvenega srečanja GOZD in LES 2022: v času in prostoru

Moderatorja: Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije in Miha Humar, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

9.00–9.05 Pozdrav gostitelja

 • Primož Simončič, direktor, Gozdarski inštitut Slovenije

9.05–9.20 Pozdravne besede

 • Robert Režonja, MKGP, generalni direktor, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo na MKGP
 • Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

9.20–9.30 Otvoritev srečanja

 • akademik Mitja Zupančič, SAZU

 

Moderator: Robert Brus, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

9.30–10.50 Vabljena predavanja

10.50–11.10 Odmor

 

Moderatorka: Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije

11.10–12.20 Predstavitve plakatov in izbranih projektov

12.20–13.15 Odmor

 

Moderatorja: Miha Humar, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije

13.15–14.30 Okrogla miza: Prihodnost OVE v Energetski strategiji Slovenije s poudarkom na biomasi iz gozda

 • Jožica Gričar, GIS: Povzetek zaključnih misli SAZU posveta Podnebne spremembe in biogospodarstvo: izzivi in priložnosti slovenske gozdno-lesne verige
 • Drago Babič, Svet za razvoj SAZU
 • Nike Krajnc, GIS
 • Jože Mori, ZGS
 • Dušan Plut, Svet za varovanje okolja SAZU
 • Lojze Poredoš, predsednik Sveta za energetiko SAZU
 • Primož Simončič, GIS
 • Črtomir Tavzes, Innorenew
 • Andreja Urbaničič, IJS

 

Prihodnost je v usklajevanju, uravnoteženi rabi lesa in spodbujanju v prihodnost usmerjenih procesov v naravi in družbi !

 

Organizacija znanstvenega srečanja 2022: GOZD in LES v času in prostoru: 

 • Katja Sonnenschein (
 • Darja Rogelj (

 

Srečanje finančno podpira projekt LIFE SySTEMiC, sofinanciran s strani programa LIFE, MOP, MKGP in GIS

logotipi

 

Vabljeni !