Informativni dan za vpisa na doktorski študij Bioznanosti ter Biomedicina bo potekal v sredo, 25. maja 2022, ob 16.00, v veliki predavalnici prof. dr. Janeza Hribarja, v stavbi dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana). Brezplačno parkirišče je zagotovljeno ob stavbi dekanata.

Na informativnem dnevu vam bomo poleg predstavitve študijskih programov Bioznanosti in Biomedicina predstavili postopek prijave in vpisa, podali koristne splošne informacije o poteku študija, predstavili status mladega raziskovalca ter možnosti izmenjav s tujino v okviru Erasmus+ in drugih izmenjav.

 

Cilj doktorskega študija Bioznanost

Usposobiti doktorande za znanstveno delo na področjih temeljnih in aplikativnih ved o življenju, da bodo sposobni razvijati nova znanja v okviru akademsko raziskovalne kariere ali prenesti znanja v gospodarstvo in prakso.

 

Znanstvena področja in koordinatorji doktorskega študija Bioznanost

Doktorski študij Bioznanosti povezuje 18 znanstvenih področij. Vsako znanstveno področje upravlja koordinator (kontaktni podatki koordinatorja so zapisani v opisu posameznega področja).
Več informacij na povezavi
Več o študiju Bioznanosti na povezavi

 

Cilj doktorskega študija Biomedicina

Izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za posamezna znanstvena področja. Doktorandi bodo sposobni kreativnega in samostojnega znanstveno raziskovalnega delo in reševanja znanstvenih problemov bodočih delodajalcev.

 

Znanstvena področja in koordinatorji doktorskega študija Biomedicina

Doktorski študij Biomedicina povezuje 12 znanstvenih področij. Vsako znanstveno področje upravlja koordinator. Več o študiju Biomedicina na povezavi: BIOMEDICINA (uni-lj.si)

 

Vpisi v študijsko leto 2022/2023

Vpisi v 1. letnik in višje letnike doktorskih študijev Bioznanosti in Biomedicina (le znanstveno področje genetika) bodo potekali elektronsko, do ponedeljka, 26. septembra 2022, le izjeme do petka, 30. septembra 2022. 

 

Več informacij o vpisu na Bioznanosti na povezavi

 

Več informacij o vpisu na Biomedicino na povezavi: Datumi vpisov v študijsko leto 2021/2022 (uni-lj.si)

 

Vljudno vabljeni!