12_Bf_75let_znak_CMYK_SLO_barvni2RGB

Rezultati volitev za dekanjo fakultete

Za dekanjo Biotehniške fakultete sta kandidirali prof. dr. Marina Pintar in prof. dr. Nataša Poklar Ulrih. Za dekanjo v mandatnem obdobju od 1.10.2022 do 30.9.2026 je bila izvoljena prof. dr. Marina Pintar.
Ožji sodelavci dekanje bodo v novem mandatu izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce kot prodekanja za študijsko dejavnost, prof. dr. Andrej Bončina kot prodekan za znanstveno-raziskovano in mednarodno dejavnost in prof. dr. Mojca Golobič kot prodekanja za gospodarske zadeve in kakovost

Rezultati volitev za prodekane področij

Za prodekana za področje agronomije je bil izvoljen prof. dr. Denis Rusjan
Za prodekana za področje biologije je bil izvoljen prof. dr. Marko Kreft
Za prodekana za področje gozdarstva je bil izvoljen prof. dr. Klemen Jerina
Za prodekanjo za področje krajinske arhitekture je bila izvoljena doc. mag. Mateja Kregar Tršar
Za prodekana za področje lesarstva so kandidirali doc. dr. Boštjan Lesar, izr. prof. dr. Maks Merela in prof. dr. Primož Oven. Izvoljen je bil izr. prof. dr. Maks Merela
Za prodekanjo za področje mikrobiologije je bila izvoljena prof. dr. Ines Mandić Mulec
Za prodekana za področje zootehnike so kandidirali izr. prof. dr. Marija Klopčič, izr. prof. dr. Klemen Potočnik in izr. prof. dr. Tatjana Pirman. Ker noben od kandidatov ni prejel s pravili določene večine glasov, bo za izvolitev prodekana za področje zootenike potekal drugi krog. V drugiu krog sta se uvrstila izr. prof. dr. Klemen Potočnik in izr. prof. dr. Tatjana Pirman. Po časovnici bo drugi krog volitev izveden do 9. junija 2022. 
Za prodekanjo za področje živilstva je bila izvoljena prof. dr. Barbka Jeršek


Rezultati volitev za člane Upravnega odbora z vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev Biotehniške fakultete

Za člane Upravnega odbora z vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev Biotehniške fakultete so kandidirale Tea Kuzman, Maja Peteh, Urška Kovačič in Mojca Dermastja. Za članico Upravnega odbora z vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev Biotehniške fakultete je bila izvoljena Tea Kuzman


Volitve je vodila volilna komisija v sestavi Milan Šernek, predsednik, doc. dr. Iztok Dogša, namestnik predsednika, Mojca Dermastja, članica, Tomaž Podboj, namestnik članice, Miha Kosec, član in Hana Sobočan, namestnica člana.