TGPA (960 × 630 px)
 

Gostja dogodka bo klimatologinja, soprejemnica Nobelove nagrade in Reda za zasluge RS, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, s Katedre za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je ena izmed slovenskih pionirk raziskovanja vpliva podnebnih sprememb. Na dogodku bo s predavanjem predstavila, kaj je globalno segrevanje in kakšni so kazalniki za prihodnost.

Na dogodku bo gost tudi Matjaž Česen, univ. dipl. meteorol. iz Inštituta Jožefa Štefana, ki vodi in sodeluje pri projektih priprave projekcij in strateških dokumentov za zmanjšanje emisij. Na dogodku bo spregovoril v predavanju z naslovom »Kaj moram vedeti o emisiji toplogrednih plinov« v katerem bodo predstavljeni zadnji trendi glede gibanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji skupaj s širšim kontekstom in politični kontekst, ki si prizadeva za zmanjšanje emisije toplogrednih plinov. Osvetljena bo tudi tematika, kako bo to vplivalo na življenje vseh nas.

O konkretnih ukrepih zmanjševanja toplogrednih plinov v agroživilstvu bo spregovoril dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije, kjer svoje raziskovalno delo opravlja na Oddelku za živinorejo prehrano živali, kakovost krme, kmetijstvo in okolje. Področje bo predstavil v predavanju z naslovom »Toplogredni plini v kmetijstvu – viri, možnosti za zmanjšanje emisij in novosti na področju vrednotenja njihovega toplogrednega učinka«.

 

Kdaj in kje?

Dogodek bo potekal v petek, 10. junija 2022, ob 9.00, v Botaničnem vrtu Biotehniške fakultete (Ižanska cesta 15, 1000 Ljubljana).

 

Prijava

Za udeležbo na dogodku in pridobitev povezave do spletnega prenosa dogodka je potrebna prijava.

Vašo prijavo na dogodek lahko oddate na povezavi.

 

Vljudno vabljeni!