Mlekomat_jpg_PT

Kozje mleko je prirejeno v Pedagoško raziskovalnem centru za živinorejo Logatec Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Mlekomat je postavljen z namenom promocije kozjega mleka in dejavnosti, ki potekajo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kozje mleko v mlekomatu je mleko koz tradicionalne slovenske srnaste pasme, ki so na paši, kar ugodno vpliva na sestavo mleka. Za dobro okolje in počutje za živali imajo koze ves čas na voljo izpust na pašnike, hkrati pa se krmni obrok dopolnjuje s senom. Molža poteka enkrat dnevno v jutranjih urah. Da se zagotovi najvišjo kakovost, se mleko takoj po molži ohladi in se ga v najkrajšem možnem času dostavi v mlekomat.

 

Uporabnost kozjega mleka

Uporabnost kozjega mleka je že od nekdaj poznana in cenjena zaradi specifičnih lastnosti kozjega mleka. Že stoletja so bolne ljudi in podhranjene otroke hranili s kozjim mlekom, kateremu so pripisali sloves ”zdravilnosti”. Kozje mleko vsebuje esencialne aminokisline, vitamine (B1, B2, B6, B12, A, D, E), minerale (kalcij, selen, cink) in je naravno homogenizirano, zato je lahko prebavljivo. Kozje mleko je manj alergeno od kravjega mleka, saj je ocenjeno, da ga lahko prenaša približno petina ljudi, ki so alergični na kravje mleko.
Vabljeni, da se sami prepričate o prednostih kozjega mleka in preverite okus. Prav gotovo pa stereotip, da ima kozje mleko okus po kozah, za mleko v mlekomatu na Biotehniški fakulteti ne drži. Še bolje, prepričajte se sami.

 

Trop koz molznic slovenske srnaste pasme

Trop koz molznic slovenske srnaste pasme v Pedagoško raziskovalnem centru za živinorejo Logatec Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani omogoča izvajanje vaj in terenskega pouka za študente oddelkov za zootehniko, agronomijo in živilstvo Biotehniške fakultete pri predmetih Biološke osnove živinoreje, Etologija in zaščita domačih živali, Tehnologija reje drobnice, Pašna reja živali, Splošna živinoreja, Etologija, Reja drobnice in Pridelava in prireja hrane.

Študentje univerzitetnega študija zootehnike v Pedagoško raziskovalnem centru za živinorejo Logatec Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani opravljajo obvezno prakso, študentje visokošolskega strokovnega študija živinoreje pa splošno in specialno prakso, kjer se naučijo različnih veščin. Sodelujejo tudi pri različnih raziskovalnih nalogah, ki potekajo na centru, in imajo tako možnost zbiranja podatkov za izdelavo diplomskih in magistrskih del.

V tropu koz imamo plemenjake z visokimi plemenskimi vrednostmi za lastnosti mlečnosti. Od najboljših koz slovenske srnaste pasme tako zagotavljamo tudi mlade plemenske kozle za trope koz pri rejcih po vsej Sloveniji. V načrtu imamo raziskave s področja emisij toplogrednih plinov pri kozah, ki bodo v prihodnosti vedno bolj pomemben vidik reje prežvekovalcev.