zmagovalke
Fotografija zmagovalne ekipe študentk Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, ki so pripravile rešitev Dancing with Fellini

1. nagrado je prejela skupina študentk Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z rešitvijo Rimini - Dancing to the Future, 2. nagrado je prejela mešana ekipa študentov iz univerz WSWT Weihenstephan-Triesdorf in HfWU Nürtingen-Geislingen iz Nemčije. 3. nagrada ni bila podeljena, podeljena so bila tri častna priznanja, poleg študentov Biotehniške fakultete še dve in sicer študentom HfWU Nürtingen-Geislingen iz Nemčije ter študentom iz Hogent Kask & Conservatorium iz Belgije.

 

Natečajna naloga

Natečajna naloga se je ukvarjala z vprašanjem, kako skozi prostorske rešitve nasloviti probleme razvoja mest, povezane s podnebnimi spremembami, množičnim turizmom, prometom, energetiko ipd. Študenti so iskali celovite pristope k načrtovanju prihodnosti Riminija in so pri tem morali pokazati razumevanje načrtovanja v različnih merilih (1:10.000, 1:1000 in 1:100).

Rimini je urbani konglomerat, močno prežet s turistično infrastrukturo, ki se niza vzdolž sredozemske obale. Obalna linija se je do zdaj zaradi nalaganja sedimentov oddaljevala od historičnega dela mesta. Na novonastalem kopnu se je razvila turistična infrastruktura, ki je skupaj s cestno in železniško infrastrukturo stanovanjski in indrustrijski del odreazala od obale in ga potisnila v notranjost, hkrati pa je prekinila stik zaledja z obalo. Mesto se sooča s čedalje večjimi sušami ter dvigovanjem morske gladine ter nevarnostjo poplavljanja meteornih vod.

Poseben izziv je tako predstavljalo prestrukturiranje obalnega pasu, ki ima potencial za blaženje vplivov podnebnih sprememb, demokratizacijo prostora, večanje biotske pestrosti ipd. Eden večjih potencialov za razvoj sta tudi kulturna dediščina in vzpostavitev zelenega sistema, integriranega v kompleksen in specifičen urbani sistem.

Razumevanje kompleksnosti problematike so olajšala številna online predavanja organizatorjev, ki so se izvajala v okviru natečaja, ter strokovna ekskurzija v Rimini.

 

DancingFellini

Dancing with Fellini, 1. nagrada

Hana Gačnik, Zala Janežič, Magda Merhar in Kristina Oražem so med 47 oddanimi rešitvami z vsega sveta mendarodno žirijo prepričale in zmagale z rešitvijo, ki je Rimini preizpraševala skozi felinijevske oči v sodobni preobleki. Vlekle so vzporednice življenja v mestu v času Fellinija z današnjim časom ter predlagale ponovno oživitev javnega prostora z vzpostavitvijo močnih mestnih četrti, ki predstavljajo »15-minutno mesto«. Središča mestnih četrti dobijo administrativne in oskrbne funkcije ter javni prostor v obliki trgov in ulic, ki postanejo prijazna pešcem in kolesarjem, na katerih deluje javni potniški promet.

 

Rimini the ElectriCity

Rimini, The Electri-City, častno priznanje

Ena Grgur, Luka Jaušovec, Vid Stropnik, Manca Šega in Alen Ternik so prejeli častno priznanje za rešitev, s katero predlagajo razvoj mesta skozi tri glavne sektorje (družba, gospodarstvo in okolje), vodilni dejavnik pri načrtovanju prostorskega razvoja pa so ukrepi, ki temeljijo na proizvodnji energije. Fotovoltaični sistem se izvaja na stavbah in v odprtem prostoru, vetrne elektrarne pa gradijo na morju. Območje letališča vidijo kot potencial za proizvodnjo sončne energije in produkcijo hrane ter javni prostor, ki se vzpostavlja skozi demokratični proces.

 

HealingPlaces

Healing Rimini, finalisti

Anja Černic, Tina Jemec, Barbara Ponebšek, Katja Štolfa in Katja Štucin so se uvrstile med finaliste. Analizirale so 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih določili Združeni narodi in za najbolj kritične na območju Riminija (7 – Cenovno dostopna in čista energija, 9 – Industrija, inovacije in infrastruktura, 13 – Podnebne akcije, 14 – Življenje pod vodo, 15 – Življenje na kopnem ) predlagale prostorske ukrepe. Mesto so razdelile na sedem območij, vsako predstavlja »zdravilno enoto«, ki jo sestavljajo zelena in modra infrastruktura, trajnostna proizvodnja energije in prometna infrastruktura.