Prejemniki s podeljevalcem

Združenje WoodEMA vsako leto podeli »štipendijo Roy Damary«, ki je namenjena mlajšim raziskovalcem. V skladu z ustanovnim statutom pa lahko podeli tudi posebno priznanje uglednim članom ali instituciji, ki so oziroma je pomembno prispevala k znanstvenemu in strokovnemu razvoju združenja. V letu 2022 je na svoji skupščini, ki je potekala v času 15. znanstvene konference združenja v Trnavi na Slovaškem, priznanje podelila Katedri za management in ekonomiko lesnih podjetij Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prof. dr. Leon Oblak, ki je z drugimi člani katedre prevzel prestižno priznanje, je pojasnil: »Prvič v  zgodovini združenja je bilo prestižno priznanje  podeljeno instituciji. Vesel sem, da ga je za svoje delo na raziskovalnem in strokovnem področju prejela prav naša katedra. Verjamem, da je bil pomemben dejavnik pri podeljevanju naše delo v asociaciji,  njenih odborih ter pri organizaciji srečanj in vodenju spletne strani.« 

Priznanje

V obrazložitvi prestižnega priznanja mednarodne asociacije WoodEMA je bilo zapisanih več razlogov za podelitev priznanja Katedri za management in ekonomiko lesnih podjetij Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Med drugim tudi aktivno delovanje članov katedre v odborih asociacije: »Vsi člani Katedre za management in ekonomiko lesnih podjetij so tesno vpeti v delo asociacije in nosilci številnih funkcij. Prof. dr. Leon Oblak je bil prvi predsednik asociacije, kasneje član upravnega, trenutno pa je član nadzornega odbora. Doc. dr. Jože Kropivšek je eden od ustanoviteljev in dolgoletni član upravnega odbora. Doc. dr. Matej Jošt je trenutno član upravnega odbora, v naslednjem mandatu (leta 2024) pa bo prevzel mesto predsednika asociacije. Anton Zupančič, ki je bil do leta 2018 član katedre, pa sedaj skrbi za urejanje spletne strani asociacije, ki je bila v celoti razvita na katedri. Katedra je dvakrat zelo uspešno organizirala letno znanstveno konferenco, in sicer leta 2011 v Kozini in leta 2021 v Kopru, ki pa je zaradi Covid epidemije potekala v hibridnem načinu in je bila po dveletnem obdobju pandemije prva konferenca izvedena v živo na Univerzi v Ljubljani.«
Zaradi vseh zgoraj navedenih in številnih drugih razlogov, zaradi prizadevanj in predanega dela članov katedre v korist združenja, je mednarodno Združenje za ekonomiko in management v predelavi lesa in pohištvu Katedri za management in ekonomiko lesnih podjetij podelilo priznanje asociacije WoodEMA, priznanje za pomemben prispevek k razvoju združenja.