Osrednji poudarek dogodka bodo delavnice, okrogle mize in druge aktivnosti, namenjene učencem in dijakom, mladim navdušencem STEAM področja.

Prav tako je dogodek namenjen predstavitvam primerov dobrih praks poučevanja in učenja STEAM v celotni izobraževalni vertikali, sodobnih raziskovalnih spoznanj STEAM izobraževanja, možnosti digitalne podpore STEAM izobraževanju, zaposlitvenih možnostmi na področju STEAM, itd.

 

Program

Program srečanja in predstavitev je objavljen na povezavi, ločeno izpostavljamo predavanja raziskovalcev, predavateljev in študentov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, plenarno predavanje z naslovom Prihodnost znotraj planetarnih mej, 13.40 – 14.25, prostor: 212

Matic Jančar, predavanje z naslovom Izdelava orgel – srednješolski zaključni projekt, 16.05 – 17.30, prostor: P-038

prof. dr. Petra Golja, predavanje z naslovom Sprotno učenje – mit ali dejanska možnost, 16.05 – 17.30, prostor: 048

asist. Katja Zdešar Kotnik, predavanje z naslovom Spodbujanje sprotnega učenja z uporabo IKT, 16.05 – 17.30, prostor: 048

Matic Jančar, umetniško-glasbeni STEAM zaključek z nastopom na orglah, 17.35-18.00, prostor: AVLA

Povezava na zbornik prispevkov Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM* izobraževanja 

 

Prijava

Prijave so odprte do petka, 9. septembra 2022, oziroma do zapolnitve mest na povezavi.

 

Vabljeni

Dogodek je namenjen različnim udeležencem, osnovnošolcem, dijakom, strokovnim delavcem: učitelje, predavatelje, raziskovalce … in ostalo javnosti.

 

Kotizacija

Udeležba na dogodku je brezplačna.

 

Vabljeni !