perunika(Matevz_Likar)
Močvirska perunika (Iris pseaudacorus L.), avtor: Matevž Likar

V izvirnem znanstvenem članku z naslovom »Immobilization of chromium enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi in semi-aquatic habitats with biochar addition« je mednarodna in interdisciplinarna skupina raziskovalcev proučevala sposobnost privzema in imobilizacije kroma pri močvirski peruniki (Iris pseaudacorus L.) v odvisnosti od prisotnosti arbuskularno mikoriznih gliv v njenih koreninah in prisotnosti oglja. 

foto_paula1_m

Doc. dr. Paula Pongrac je povzela rezultate raziskave: »Koncentracije kroma v okolju lahko hitro presegajo dovoljene vrednosti, zato je njegovo odstranjevanje iz odpadnih voda zelo pomembno. Rastlinske čistilne naprave bi pri tem lahko igrale pomembno vlogo, je pa še veliko odprtih vprašanj glede optimizacije samega postopka. V poskusu, ki so ga izvedli sodelavci na Češkem, smo preverjali, kakšno vlogo imajo pri imobilizaciji kroma arbuskularno mikorizne glive, ki živijo v koreninah rastlin, in prisotnost oglja v substratu rastline, močvirske perunike. Pokazali smo, da se ob prisotnosti mikoriznih gliv poveča kopičenje kroma v koreninah, kjer se krom imobilizira v zunanjih plasteh korenin s čimer se omejuje tako prenos kroma v zgornje, bolj občutljive dele rastline kot količina prostega kroma v izcednih voda. Prisotnost oglja v substratu rastlin je bistveno izboljšala toleranco rastline na povečane koncentracije kroma. Kombinacija uporabljenih ukrepov je torej pomembna za izboljšanje stanja v rastlinskih čistilnih napravah in znova kaže na to, da je za reševanje večine okoljskih problemov potrebno večplastno, multi- in inter-disciplinarno raziskovanje

foto_katarina1_m

Prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš je pojasnila: »Naš prispevek k omenjeni raziskavi je, da smo Češkim raziskovalcem v povezavi z Odsekom za fiziko nizkih in srednjih energij Instituta »Jožef Stefan« nudili pomoč in znanje s področja tehnik slikanja porazdelitve elementov v rastlinskih tkivih. Raziskovalka Shanshan Hu je tri mesece gostovala na Katedri za botaniko in fiziologijo rastlin Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete, kjer se je naučila priprave rastlinskih tkiv, ki vključuje kriofiksacijo, kriosekcijo in liofilizacijo, obdelave dobljenih rezultatov in je opravila fiziološke analize na eksperimentalnem rastlinskem materialu

Pričujoča znanstvena raziskava pomeni pomemben prispevek k razumevanju pomena arbuskularno mikoriznih gliv in upravljanju rastlinskih čistilnih naprav. 

Raziskava je potekala v okviru ARRS programa Biologija rastlin (P1-0212) in projektov (N1–0105, J7–9398 in J7–9418), ter EU projekta RADIATE (Grant Agreement 824096), ki finančno podpira mednarodni dostop do vrhunske opreme, v tem primeru ionskega pospeševalnika na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) na Institutu “Jožef Stefan”.