janez hribar_slider

Prof. dr. Janez Hribar je bil zavzet pedagoški delavec in raziskovalec na področju živilstva. Sodeloval je pri številnih projektih, ki so pomembno vplivali na razvoj področja v Sloveniji in širše. Že z diplomskim delom se je vključil v ameriško-slovenski projekt »Postharvest behaviour of apples and pears«, ki je obravnaval problematiko poobiralnih tehnologij. To področje je poglobljeno raziskoval po opravljenem doktoratu kot nacionalni koordinator v mednarodnih projektih FLAIR in COST. V delovni skupini za sadjarstvo ALPE JADRAN je bil koordinator za področje skladiščenja in predelave sadja. 
Mednarodno prepoznavnost so prof. dr. Janezu Hribarju prinesle raziskave in prenos znanja v prakso na področju poobiralnih tehnologij sadja in vrtnin. Na področju predelave sadja velja posebej izpostaviti različne tehnološke rešitve v proizvodnji sadnih sokov. Večji del njegovega raziskovalnega dela zajema problematiko skladiščenja sadja in vrtnin v spremenjeni atmosferi. V zadnjem obdobju so njegove raziskave usmerjene v študij stresnih razmer v rastlinskih tkivih v aerobno anaerobnem ravnotežju. 

Prof. dr. Janez Hribar se je raziskovalno ukvarjal tudi z uporabo novih tehnologij ohranjanja svežosti sadja in vrtnin, kot je uporaba LED svetlobe pri različnih valovnih dolžinah. Področje arom v sadju in vrtninah je s stališča senzorične analize eden najpomembnejših pokazateljev kakovosti živil in sprejemljivosti pri potrošnikih. V raziskavah poroča o dejavnikih, ki jih je z najsodobnejšo analitsko tehniko mogoče identificirati in kvantificirati. Odmevne so tudi raziskave fenolnih profilov v sadju in vrtninah glede na vplive različnih dejavnikov v času pridelave.
Sadovi raziskovalnega dela prof. dr. Janeza Hribarja so objavljeni v več  kot 80 znanstvenihi člankih, v mnogih strokovnih člankih in predstavljeni na številnih vabljenih predavanj in referatih na znanstvenih kongresih in posvetovanjih doma in v tujini. Njegovi bibliografski kazalniki upoštevajo preko 800 enot.

Prof. dr. Janez Hribar je sodeloval že pri univerzitetnem študiju Živilske tehnologije, sedaj se imenuje študij Živilstva in prehrane in pri študiju Agronomije in hortikulture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani; na Fakulteti za biosistemske vede Univerze v Mariboru; na Kmetijski fakulteti v Banja Luki in Univerzi Jurij Strossmayer v Osijeku. 
Profesor je bil mentor več kot 100 diplomantom, med katerimi so prejemniki Prešernove nagrade za študente in Bitenčeve nagrade za najboljše diplomsko delo. Bil je mentor pri znanstvenih magisterijih, doktoratih in pri mladih raziskovalcih.

Posebej je treba omeniti tudi profesorjevo strokovno delo, s številnimi originalnimi tehnološkimi rešitvami, ki predstavljajo avtorska dela na področju predelave in skladiščenja sadja in vrtnin.
Predsedoval je številnim komisijam za senzorično ocenjevanje destilatov, sadnih sokov in izdelkov živil rastlinskega porekla tako v Sloveniji kot v tujini, Avstriji, na Hrvaškem in v Srbiji.
Prof. dr. Janez Hribar je bil priznan član strokovnih in znanstvenih združenj, kot so International Society for Horticultural Science, American Society of Horticultural Science, Sadjarskega društva Slovenije in Slovenskega prehranskega društva ter član uredniškega odbora revije Food Technology and Biotehnology. Aktivno sodeluje na vsakoletnih delavnicah o priporočilih za skladiščenje sadja v okviru srednjeevropskega združenja raziskovalcev poobiralnih tehnologij iz Nemčije, Švice, Avstrije, Južne Tirolske in Slovenije. 
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil vrsto let član ali pa je vodii Svet za varno hrano.

Prof. dr. Janez Hribar je bil vseskozi vpet tudi v vodstveno-organizacijske dejavnosti na Biotehniški fakulteti in na Univerzi v Ljubljani. Na fakulteti je bil predstojnik in prodekan Oddelka za živilstvo, več mandatov prodekan in dva mandata dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na Univerzi v Ljubljani je vodil različne, za razvoj univerze pomembne komisije, kot je Komisija za sistemizacijo, Komisija za delitev sredstev na univerzi, 12 let pa je bil član in predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani. Na njemu svojstven način z občutkom za vodenje sodelavcev je omogočal konstanten in viden razvoj na vseh področjih svojega delovanja, predvsem izboljšanje pogojev dela znotraj Univerze v Ljubljani. 

Prof. dr. Janez Hribar je za opravljeno delo je prejel številna priznanja in nagrade: Zlato plaketo Univerze v Ljubljani, Jesenkovo priznanje Biotehniške fakultete za življenjsko delo, Nagrado Nemškega združenja proizvajalcev sadnih sokov, Kip sejalca za dolgoletno sodelovanje s Pomurskim sejmom, Priznanje za sodelovanje z Univerzo v Zagrebu, Priznanje za sodelovanje z Univerzo v Osijeku, Priznanje za sodelovanje z Univerzo v Banja Luki, Priznanje društva Sommelier Slovenije za dolgoletno sodelovanje in Pirčevo priznanje za delo v sadjarstvu.

Iskreno sožalje njegovi družini, predvsem naši sodelavki Poloni. Hvala, ker ste ga vsa leta delili z nami. Naj počiva v miru. 

Žalna seja bo v torek, 20. septembra 2022, ob 13.00,  v dvorani prof. dr. Janeza Hribarja.