slider


SOBOTA, 20. AVGUST 2022

9.00 – 18.00 Predstavitev aplikacije za pametne telefone za izmero gozdnih sestojev in aplikacije za analizo posnetih podatkov v gozdu – rezultati EIP projekta Digigozd
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

10:00 – 12:00 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

15.00 – 17.00 Ozaveščanje o pomenu ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (mag. Danijela Bojkovski)
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

  
NEDELJA, 21. AVGUST 2022

9.00 – 18.00 Predstavitev aplikacije za pametne telefone za izmero gozdnih sestojev in aplikacije za analizo posnetih podatkov v gozdu – rezultati EIP projekta Digigozd
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

9:00 – 10:00 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

11.00-13.00 Svečana razglasitev in podelitev priznanj: 21. Ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo in 3. Mednarodnega ocenjevanja medenih pijač
Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Lokacija: Prireditveni prostor pred upravo

12.00 – 13.00  Revija slovenskih avtohtonih pasem s strokovnim komentarjem in podelitev priznanj rejcem
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

15.15 – 17.00 Predstavitev EIP projekta Digigozd – Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Zavod za gozdove Slovenije
Lokacija: Dvorana 3

15:30 – 16:30 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

 
PONEDELJEK, 22. AVGUST 2022

9:00 – 10:00 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža
 
9.30 – 12.00 Kakovost življenja na podeželju
Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Oddelkom za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (stičišče SVARUN)
Lokacija: Dvorana 5
vabilo

10.00 – 13.30 Namakanje – nuja za obstoj slovenskega kmetijstva
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Lokacija: Dvorana 4

10.30 – 11.30 Okrogla miza: Pomen evropskih sredstev za upravičence pri razvoju projektnih idej - predstavitev finalistov nacionalnega natečaja dobrih praks "Rural Inspiration Awards 2022" (projekta PRO-PRIDELAVA in BONITA)
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 
Lokacija: Hala A, razstavni prostor MKGP

11:00 do 11:00 Predstavitev projekta Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje vezave C v tla z ohranitveno obdelavo tal (ReC-Till) 
Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (prof. dr. Marjetka Suhadolc)
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

12.00 - 13.00 EJP Soil Pot k pametnemu, trajnostnemu gospodarjenju s kmetijskimi tlemi/Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils)
Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (doc. dr. Rok Mihelič)
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

15.00 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA: 26. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod; 36. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov in 43. mednarodnega ocenjevanja mesa
Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 
Lokacija: Prireditveni prostor pred upravo

15:30 – 16:30 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža


TOREK, 23. AVGUST 2022

9.00 – 11.00 Sadjarski posvet 2022
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Lokacija:Dvorana 5

10.00 – 11.00 Predstavitev knjige Namizno grozdje
Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani  (prof. dr. Denis Rusjan)
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

10.30 – 11.15 Revija gostujočih konj pasem ljutomerski kasač
Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

11:00 – 13:00 Tekmovanje mladih prašičerejcev v znanju in spretnosti
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine
Lokacija: hala D1, razstava prašičev

11.30 – 13.00 Predstavitev posameznih pasem konj
Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

12.00 – 14.30 Vinarski posvet VD Podravje: »Vinski letnik 2021« 
Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani  (prof. dr. Denis Rusjan)
Lokacija: Dvorana 4 

13.00 – 15.00 Kako oziroma ali sploh bomo v prihodnosti pridelovali sadje v Sloveniji?
Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

15.00 – 16.00 Predstavitev EIP projekta Digigozd – Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije
Lokacija: Dvorana 3

15.00 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj 48. odprtega državnega ocenjevanja vin in 12. Odprtega državnega ocenjevanja BIO vin
Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 
Lokacija: Prireditveni prostor pred upravo

15.00 – 17.00 Vpliv podnebnih razmer na sestavo in kakovost vina
Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (prof. dr. Tatjana Košmerl)
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

17:00 – 18:00 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

 

SREDA, 24. AVGUST 2022

9:00 – 10:30 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

10.00 – 11.30 Strokovno predavanje: »Uvajanje genotipizacije pri prašiču« in podelitev priznanj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najboljšim rejcem 
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Lokacija: Hala D1, prašičerejski paviljon

12.00 – 15.00 Srečanje partnerjev SRIP HRANA

Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Lokacija: Dvorana 2

15.00 – 17.00 Ozaveščanje o pomenu ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali 
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (dr. Metka Žan) 
Lokacija: predstavitveni prostor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

17:00 – 18:00 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

 

ČETRTEK, 25. AVGUST 2022

10.30-11.00 Revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego
Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije
Lokacija: maneža

 

CELODNEVNA DOGAJANJA V ČASU SEJMA AGRA 2022

Razstava mesnih pasem govedi - predstavitev najboljših živali posameznih pasem in strokovni komentarji, predstavitve pasem in razstavljenih živali 
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Lokacija: maneža
 
Razstava plemenskih živali črno-bele pasme - predstavitev razstavljenih živali in strokovni komentar – celodnevno dogajanje
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo za črno-belo pasmo
Lokacija: maneža
 
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem domačih živali
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani
Lokacija: Hala D2
 
Otroški kotiček
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Lokacija: hala D1, razstava prašičev
 
Svetovanje –razen v času predstavitev
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Lokacija: hala D1, razstava prašičev