Logot EUTOPIA

Zavezništvo desetih evropskih univerz, zveza EUTOPIA, se je oblikovala leta 2019 kot zveza šestih priznanih evropskih univerz in sicer Univerze CY Cergy Pariz iz Francije, Univerze v Göteborgu iz Švedske, Univerze Pompeu Fabra v Barceloni iz Španije, Univerze v Warwicku iz Združenega kraljestva, Vrije Universiteit Brussel iz Belgije in Univerze v Ljubljani. Na prvem razpisu Evropske komisije je zveza EUTOPIA za obdobje treh let prejela 6,2 milijona evrov. Pilotni projekt EUTOPIA2050 se v letu 2022 zaključuje, zato je zveza kandidirala za nova sredstva in v okviru programa Erasmus+, s projektom EUTOPIA MORE, za obdobje 4 let pridobila 14 milijonov evrov.

Pilotni projekt EUTOPIA2050

Pilotni projekt je temeljil na izhodišču, da današnji izzivi terjajo od univerz nove pristope, saj je svet povezan bolj kot kadarkoli. Tudi izzivi s katerimi se srečujemo so globalni, v zadnjem obdobju pandemija covida-19 in trajnostni razvoj, zato je pilotni projekt gradil na prepričanju, da lahko rešitve za sodobne izzive najdemo le s povezovanjem znanja, ljudi in resursov. Temelj zveze EUTOPIA je torej povezovanje, ki vodi v konkretne rešitve in predloge.

Znotraj zveze EUTOPIA potekajo številni skupni projekti, ki povezujejo članice in omogočajo izmenjave učiteljskega kadra, študentov in strokovnih sodelavcev ter pripravo novih oblik sodelovanja in pedagoških modelov. 

Jeseni 2021 so se  prvim šestim članicam pridružile še štiri univerze in sicer Univerza NOVA Lizbona iz Portugalske, Univerza Ca’ Foscari iz Italije, Tehniška univerza Dresden iz Nemčije in Univerza Babeş-Bolyai iz Romunije.

V letu 2022 je potekala izmenjava doktorskih študentk in študentov med članicami zveze, ki bodo s tem pridobili doktorat na dveh članicah zveze EUTOPIA. 

Projekt EUTOPIA MORE

Projekt EUTOPIA MORE se bo nadaljeval na temeljih EUTOPIA2050, hkrati pa bo omogočil še poglabljena sodelovanja in nove aktivnosti kot so obogateni študijski programi na vseh treh stopnjah, skupni projekti, skupno raziskovanje in inoviranje, ki bo usmerjeno v iskanje rešitev za družbene izzive današnje časa ipd.

 

Za vse zaposlene, študentke in študente se je z zvezo EUTOPIA območje delovanja razširilo z Univerze v Ljubljani na še devet drugih evropskih univerz.

Več informacij o zvezi EUTOPIA na povezavi