grafika

V letu 2022 bo slovensko nemška poletna šola z naslovom Vmesne faze na lignoceluloznih materialih potekala v Ljubljani oziroma na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poletne šole se bo udeležilo 7 nemških študentov iz Clausthala (BSc in MSc) z dvema spremljevalcema, dr. Leifom Steuernaglom in tutorjem Fabianom Hartkopfom ter 6 študentov 1. letnika magistrskega študijskega programa Lesarstvo, ki bodo za udeležbo prejeli 3 ECTS za študijski program v 2. letniku magistrskega študija. Na Oddelku za lesarstvo šolo organizirajo in vodijo prof. dr. Marko Petrič, doc. dr. Matjaž Pavlič, prof. dr. Sergej Medved in asist. dr. Jure Žigon. Pomagalo pa bo tudi večje število drugih, predvsem mlajših sodelavcev. Prof. dr. Marko Petrič je še povedal: »Eden od temeljnih ciljev mednarodne poletne šole je učenje študentov za delo v mednarodnih skupinah. Prav zato je pomembno tudi družabno življenje, katerega vrhunec bosta ekskurzija v Križno jamo v četrtek in poslovilni banket v četrtek zvečer

Slovensko nemška poletna šola z naslovom Vmesne faze na lignoceluloznih materialih se je začela v ponedeljek, 19. septembra 2022, s predavanji prof. dr. Marka Petriča, prof. dr. Milana Šerneka, prof. dr. Sergeja Medveda in dr. Leifa Steuernagla

Nato bo sledilo nekajdnevno individualno delo. Študentje se bodo osredotočili na izdelavo izdelkov za splošno rabo, npr. krožnike, skodelice, ipd. iz lesno-plastičnih kompozitov, v katerih bodo skombinirali uporabo različnih ligno-celuloznih materialov in polietilena, preučevali interakcije med obema komponentama in z izbranimi metodami okarakterizirali svoje izdelke

O rezultatih bodo poročali na zaključni konferenci poletne šole, ki bo v petek, 23. septembra 2022, med 10.00 in 12.00 v veliki predavalnici Oddelka za lesarstvo. 

Konferenca je odprta za javnost, zato vljudno vabljeni !