Slider_akademija


Slavnostno akademijo bodo poleg nagovorov in slavnostne govornice oblikovali študentje in alumni, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Na Slavnostni akademiji bodo ob 75-letnici Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani podeljena tudi Priznanja Biotehniške fakultete, saj so vsi uspehi fakultete med drugim tudi rezultat izjemnega dela nekaterih posameznikov in skupin. Prav njim bi se želeli zahvaliti, da so s svojim delovanjem pripomogli k odličnemu ugledu fakultete doma in v tujini. 

Po slavnostni akademiji bo v preddverju Cankarjevega doma v Ljubljani prijateljsko druženje s pogostitvijo. 

Udeležbo na akademiji so, poleg predstavnikov odločevalcev na ministrstvih ter direktorjev raziskovalnih in strokovnih institucij s področij delovanja Biotehniške fakultete, potrdili tudi dekani in prodekani sorodnih fakultet iz tujine. 

Začetek delovanja Biotehniške fakultete povezujemo z ustanovitvijo Agronomske fakultete, ki jo je na slovesnosti v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani dne 11. 10. 1947 ustoličil tedanji rektor akademik prof. dr. Anton Melik. 

V letu 2022 Biotehniška praznuje 75-letnico delovanja, čeprav so nekateri programi in organizacijske enote še starejše, študij biologije poteka na Univerze v Ljubljani vse od 1919, Botanični vrt Univerze v Ljubljani pa kot najstarejša kulturna, znanstveno in izobraževalna ustanova v Sloveniji neprekinjeno deluje vse od leta 1810

Agronomska fakulteta je v nekaj naslednjih letih dopolnjevala svojo dejavnost in se v letu 1949 preimenovala v Agronomsko in gozdarsko fakulteto ter v letu 1953 v Fakulteto za kmetijstvo, gozdarstvo in veterinarstvo.

Leta 1961 se je fakulteta preimenovala v Biotehniško fakulteto, saj je razvoj različnih strok širšega biotehniškega področja izkazoval potrebo tudi po novih študijskih programih. Tako so poleg Oddelkov za biologijo, agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo nastali še oddelki za lesarstvo, živilsko tehnologijo in živinorejo ter leta 1996 še Oddelek za krajinsko arhitekturo.

Pomemben premiki pri vodenju fakultete so se zgodili v zadnjih petih letih. Urejena so bila Pravila delovanja Biotehniške fakulteta, leta 2020 je fakulteto prvič vodila dekanja prof. dr. Nataša Poklar Ulrih. V šolskem letu 2022/2023 pa je prvič štiriletni mandat nastopila dekanja prof. dr. Marina Pintar.

Leta 1990 se je odcepitev Oddelka za veterino in se preoblikoval v Veterinarsko fakulteto.

V letu 2022 pa je Biotehniška fakulteta ustanovila še Oddelek za mikrobiologijo.

Petletno obdobje, vse od slavnostne akademije ob 70-letnici fakultete, so zaznamovale organizacijske spremembe, znanstvena in pedagoška odličnost, strokovno in družbeno odgovorno delovanje zaposlenih ter epidemija covid-19 in vojna v Ukrajini.