grafika

Članice zveze EUTOPIA, ki jo poleg Univerze v Ljubljani, ki koordinira projekt EUTOPIA2050, sestavljajo še Univerza Vrije v Bruslju iz Belgije, Univerza CY Cergy Pariz iz Francije, Univerza v Göteborgu iz Švedske, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni iz Španije, Univerza v Warwicku z Velike Britanij, od jeseni 2021 pa še Univerza NOVA Lizbona iz Portugalske, Univerza Ca’ Foscari iz Italije, Tehniška univerza Dresden iz Nemčije in Univerza Babeş-Bolyai iz Romunij, pripravljajo številne aktivnosti za študentke in študente, raziskovalke in raziskovalce, strateške partnerice in partnerje ter preostale ključne članice in člane zveze EUTOPIA.

Teden EUTOPIA se bo začel v ponedeljek, 21. novembra 2022, z otvoritvenimi nagovori ob 11.30. Kot gostitelj bo udeležence najprej nagovoril prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani in koordinator projekta EUTOPIA2050.
Sklop uvodnih nagovorov bo zaključila doc. dr. Anna Dragoš, vodja ERC projekta PHAGECONTROL in kandidatka YLA. Otvoritev tedna EUTOPIA bo hibridna, fizično bo potekala v Glavni dvorani Kazina (Kongresni trg 1), na spletu pa bo otvoritev dostopna na povezavi.  Prijava na povezavi 


Raziskovalci in profesorji Biotehniške fakultete so pod vodstvom prof. dr. Marine Pintar, dekanje Biotehniške fakultete, za teden EUTOPIA pripravili tudi niz zanimivih predavanj z naslovom Trajnostna Univerza v Ljubljani: Urbano kmetijstvo. S svojimi prispevki bodo sodelovali še prof. dr. Nina Kacjan Maršić s Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo, prof. dr. Polona Jamnik s Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Oddelka za živilstvo, doc. dr. Janko Božič s Katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo Oddelka za biologijo, in doc. dr. Rozalija Cvejić s Katedre za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja Oddelka za agronomijo.
Predavanja bodo potekala v četrtek, 24. novembra 2022, med 12.00 in 13.30. Dogodek bo potekal hibridno, fizično na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, v Predavalnici G6 (Večna pot 83), na spletu pa bodo predavanja dostopna na povezavi.

 

Program sestavljajo tudi neformalni dogodki z vodenimi aktivnostmi odkrivanja mesta, kulturnimi obiski in drugimi priložnostmi za mreženje. Iz nabora ponujenih dejavnosti se boste lahko v Ljubljani udeležili vseh tistih dogodkov, ki vas zanimajo in ob tem širili svoja obzorja in poznanstva.

Informacije o prijavi in programu bodo kmalu na voljo, zato lepo vabljeni, da pozorno spremljate spletno stran zveze EUTOPIA in EUTIOPIA UL, na kateri bomo kmalu objavili podrobnejše informacije o programu tedna EUTOPIA!

Vabimo vas, da si datum izvedbe tedna EUTOPIA zabeležite v koledar in skupaj z nami soustvarjate univerzo prihodnosti!