Tina Modrijan

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 24. 11. 2022 ob 10:00 v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Primerjava analiznih metod za določanje koncentracij monoklonskih protiteles in fuzijskih proteinov

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentorica:      prof. dr. Mojca Narat      

Somentor:      dr. Ajda Trdin                

Recenzent:     doc. dr. Iztok Prislan