Nina Mihelj

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 25. 11. 2022 ob 09:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Določanje sprejemljive teksture Kraškega pršuta