Lenard Zobec

absolvent študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje ŽIVILSTVO IN PREHRANA - redni študij

bo 17. 11. 2022 ob 14:30 uri v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjal diplomsko delo z naslovom:

Biotehnološka proizvodnja karotenoidov in njihova uporaba