V četrtek, 20. oktobra 2022, je v Švicariji v parku Tivoli v Ljubljani potekal Festival KA skupaj s podelitvijo društvenih nagrad in priznanj ob 30. obletnici Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS). Na dogodku v Švicariji v parku Tivoli v Ljubljani so podelili nagrado za življenjsko delo, dve priznanji za aktivnost v stroki in priznanje za posebne dosežke. Med prejemniki priznanj so bili tudi člani Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in sicer prof. dr. Ana Kučan, doc. Darja Matjašec in asist. Nejc Florjanc.

 

ANA

Prof. dr. Ana Kučan je prejela priznanje za aktivnosti v stroki. Priznanje za aktivnost v stroki se podeljujejo strokovnjakom, ki s svojim delom utirajo nove perspektive stroki ali krepijo njen položaj v družbi. V obrazložitvi so zapisali, da prof. dr. Ana Kučan s svojim pedagoškim, publicističnim in kuratorskim delom ter s svojimi projekti na najvišji strokovni ravni prispeva k prepoznavnosti in uveljavljanju stroke in društva, utira nove perspektive in krepi položaj stroke v družbi, nenazadnje tudi zaradi pronicljivih odzivov na aktualne družbene probleme.

 

DARJA in NEJC

Priznanje za posebne dosežke sta prejela doc. Darja Matjašec in asist. Nejc Florjanc. Priznanja za pomembne dosežke se podeljujejo za dela, ki pomenijo vrhunske dosežke na področju stroke, znanosti ali oblikovanja prostora. Priznanje sta prejela za projekt prenove mestnega središča Murske Sobote (ureditve Slovenske ulice, Trga zmage in Luthrovega drevoreda).

Nagrade DKAS je v obliki sofinanciranja podprlo Ministrstvo za okolje in prostor.