8:00    VONČINA Nejc (msc)
Ocenjevanje sestojne zgradbe s podatki Laserskega snemanja in cikličnega aerosnemanja Slovenije
Predsednica komisije za zagovor:    doc. dr. Mojca Nastran
Mentor magistrskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik
Recenzent magistrskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal

 

8:45    PUHEK Aida (msc)
Razvoj planinskega smrekovega gozda v dolini Lopučnice v obdobju 1983-2022
Predsednica komisije za zagovor:    doc. dr. Mojca Nastran
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Thomas Andrew Nagel
Somentor magistrskega dela:    asis. dr. Aleš Poljanec
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci

 

9:30    ŽIBRAT Edo (uni I.)
Primerjava upravljanja izbranih evropskih mestnih gozdov
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Jurij Diaci
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Andrej Bončina
Recenzentka diplomskega dela:    asist. dr. Tina Simončič