Lek_d.d..PNG

Vaše glavne delovne odgovornosti: Specialist kontrole kakovosti za računalniško podprto lab. opremo.pdf

 • Sodelovanje pri izbiri, namestitvi in validaciji programske opreme vezane naračunalniško podprto analitsko opremo; zagotavljanje periodičnih aktivnosti skoziceloten življenjski cikel programske opreme.
 • Aktivno sodelovanje z lokalno in globalno IT ekipo.
 • Pomoč uporabnikom za zagotavljanje nemotenega delovanja računalniško podprtelaboratorijske opreme.
 • Sistemsko skrbništvo – aktivnosti izbire, uvedbe nove opreme; zagotavljanje periodičnihaktivnosti skozi celoten življenjski cikel laboratorijske opreme.
 • Izvajanje usposabljanja sodelavcev za delo.
 • Izdelava in revizija splošnih postopkov (SOP), uvajanje globalnih postopkov ter izdelava/revizija dokumentacije vezane na računalniško podprto analitsko opremo.
 • Sodelovanje pri inšpekcijah (razlaga primarnih podatkov, poročil, postopkov in načinadela).
 • Reševanje odstopov vezanih na računalniško podprto analitsko opremo, podajanjepredlogov za izboljšave.

Od vas pričakujemo:

 • Visokošolsko stopnjo izobrazbe računalniške ali druge primerljive tehnične smeri.
 • Aktivno znanje angleškega jezika.
 • Poznavanje orodja Microsoft Office.
 • 1 leto delovnih izkušenj s področja računalništva, kakovosti, razvoja ali proizvodnje.

Ponujamo zaposlitev za določen čas, s 6 mesečno poskusno dobo, delo v dinamičnem okolju, sodelovanje z različnimi timi ter izmenjavo znanj in izkušenj znotraj globalnega sistema Novartis.

Prošnjo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter opisom delovnih izkušenj pošlji na elektronski naslov lea.jan_ext@novartis.com najkasneje do 10.12..2022.