Monika Sedlar

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo v petek, 2. 12. 2022 ob 11:30 v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Uživanje sadja pri izbrani skupini rekreativnih športnikov