Petek, 25. novembra 2022, ob 13.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Špela Beznik

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Novosti pri gradnji in opremljanju hlevov za govedo

Člani komisije: izr. prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka