Inovacija SIMBA predstavlja metodološko novost, ki ponuja rešitev za iskanje novih učinkovin v boju proti superbakterijam; zaščitena je s patentno prijavo in objavljena v odlični reviji. 

EkipaSIMBA

Asist. dr. Meta Sterniša je pojasnila, zakaj je inovacija SIMBA pomembna za reševanje globalnega problema v zdravstvu: »Naraščajoč pojav superbakterij, kot pravimo bakterijam odpornim proti več antibiotikom, je globalni problem zdravstva. Te odporne bakterije povzročijo več smrti kot okužbe s covid-19 in povzročajo visoko ekonomsko škodo. Problem dodatno povečuje združevanje bakterij v biofilmih, ki jim omogočajo zaščito in preživetje v zelo neugodnih pogojih ter olajšajo prenašanje odpornosti.«

Dr. Jerica Sabotič je pojasnila: »Globalni razvoj novih antibiotikov je prav zato usmerjen v delovanje na druge lastnosti bakterij, kot so npr. pripenjanje bakterij na površino, gibljivost ali interakcije med bakterijami, in ne več samo na preživetje. Za novo razvojno usmeritev je nujno potrebna nova metodologija

SIMBA

Metodološka novost SIMBA je opisana v znanstveni objavi, kjer je predstavljena analiza rastnih krivulj bakterij Salmonella Infantis kot hiter in preprost pristop za razlikovanje med protimikrobnim in protibiofilmskim delovanjem s potencialno aplikacijo pri iskanju novih alternativ antibiotikov. 
Slovenske inovatorke so izpostavile glavno prednost inovacije SIMBA: »Trenutno se mora za tak rezultat uporabiti vsaj dve različni metodi. Inovacija ponuja tehnološko rešitev, saj metoda SIMBA omogoča hkratno odkrivanje in razlikovanje protimikrobnega in / ali protibiofilmskega delovanja velikega števila preiskovanih učinkovin in tako skrajša čas testiranja učinkovin za 4 do 5 dni ter za 4-krat zniža ceno analiz. Inovacija SIMBA je zato nepogrešljiva za presejalne namene.« Z metodo SIMBA se lahko izbor aktivnih učinkovin zoži hitreje kot pri uporabi klasičnih metod in poznavanje načina delovanja usmeri izbor učinkovin v take s protibiofilmskim delovanjem, kar dolgoročno zmanjša možnost hitrega razvoja odpornosti bakterij. 

Izr. prof. dr. Anja Klančnik je predstavitve inovacije SIMBA zaključila z besedami: »Metoda SIMBA bo bistveno prispevala k razvoju, iskanju, izolaciji, ekstrakciji novih bioaktivnih učinkovin, ki bi se lahko uporabljale kot alternative antibiotikom

 

Prejemniki sredstev razpisa Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani v letu 2022

V novembru 2022 so bili razglašeni tudi prejemniki sredstev razpisa Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani v letu 2022 in med prejemniki, ki jih je prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, predstavil v okviru zaključnega dogodka festivala UNI.MINDS, je tudi inovativni projekt Sočasna detekcija protimikrobnega in protibiofilmskega delovanja učinkovin - razvoj prototipne aplikacije SIMBApp. Izr. prof. Anja Klančnik je pojasnila: »Sredstva pridobljena v okviru razpisa bomo namenili za razvoj prototipne aplikacije SIMBApp, ter validacijo in nadaljni tehnološki razvoj metode pred vstopom na trg


Vir: International Patent Application PCT/EP2022/058548, 2022-03-31. WO2022/207781, 6 October 2022 [Geneva] : World Intellectual Property Organization, 2022 (povezava)

Sterniša M., Sabotič J., Klančnik A. 2022. A novel approach using growth curve analysis to distinguish between antimicrobial and anti-biofilm activities against Salmonella. International Journal of Food Microbiology. 364: 1-11, doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2021.109520.