Slika_družbeni mediji
Naslovnica znanstvene revije Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23, 5051–5068 (A), spletna stran pri predstavitvi urednikov (B) in začetna stran njihovega Twitter profila @PCCP (C)

Raziskovalci, avtorji znanstvenih dosežkov, skozi svojo radovednost redko gradijo novo znanje samo na enem področju in tako je delovala tudi ekipa raziskovalcev pri objavi rezultatov v članku z naslovom An analysis of electrophilic aromatic substitution: a »complex approach«/ Analiza elektrofilne aromatske substitucije: »kompleksni pristop«.

Nikola Stamenković je doktoriral leta 2016 in magistriral leta 2018 na Univerzi v Nišu in se kot doktorski študent pridružil raziskovalni skupini prof. dr. Nataše Poklar Ulrih v letu 2019. S svojim znanjem in raziskavami je kot soavtor sodeloval pri različnih člankih. Pri omenjenem članku pa je prvi avtor in se je pri pripravi navdiha za grafično ponazoritev znanstvenega dosežka povezal z akademskim slikarjem Simonom Kajtne. Nikola Stamenković je pojasnil: »Izzivi, ki jih prinaša znanost so pomembni za reševanje družbenih problemov danes in jutri, zato je pomembno, da jih poskušamo približati ljudem na različne načine. Eden od teh je tudi vrhunska umetnost

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, ki danes deluje kot vodja Katedre za biokemijo in kemijo živil Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je zaključila doktorski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, nato pa delovala v tujini v Združenih državah Amerike in Kanadi. Zasebno je tesno povezana s kulturo in je o povezovanju umetnosti in znanosti povedala: »Svoje okolje zaznavamo na zelo različne načine. Pomembno je, da ponudimo predstavitev znanstvenih dosežkov tudi s pomočjo umetnosti. Svoje študente spodbujam, da so radovedni in da se povezujejo tudi z drugimi področji, saj na ta način stopijo iz svojih okvirjev in najdejo nove rešitve oziroma ideje za raziskovanje novih poti

Elektrofilna aromatska substitucija (EAS) je med najbolj raziskanimi na področju sintetične organske kemije. S pomočjo različnih raziskav se dokazuje oziroma razlaga značilnosti procesa in reakcij, ki potekajo. Avtorji Nikola Stamenković, prof. dr. Nataša Poklar Ulrih in prof. dr. Janez Cerkovnik so v članku podali nov, prenovljen pogled na mehanizme, ki zaznamujejo procese EAS. Z vključevanjem novega znanja so na strnjen način predstavili ključne koncepte, ki nakazujejo nove možnosti za napredek EAS in njene uporabe v družbi.

 

Nikola Stamenkovića, prof. Nataša Poklar Ulrih in prof. dr. Janez Cerkovnik: An analysis of electrophilic aromatic substitution: a »complex approach«/ Analiza elektrofilne aromatske substitucije: »kompleksni pristop«, Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23, 5051–5068 (povezava)