1T8A2917

V uvodnem delu je prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je nagovorila prisotne v dvorani in jim predstavila fakulteto skozi številne aktivnosti, ki potekajo na področja raziskovanja. Posebej je izpostavila dva dosežka: »V letu 2022 je bila med najodličnejšimi raziskovalnimi dosežki na Univerzi v Ljubljani izbrana tudi raziskava o vplivu mikroplastike iz medicinskih mask za enkratno uporabo na kopenske nevretenčarje, ki jo je vodila doc. dr. Anita Jemec Kokalj z Biotehniške fakultete. Prof. dr. Nina Gunde-Cimerman je bila oktobra, kot druga ženska v zgodovini, izvoljena v trajni naziv znanstvena svetnica na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti  in sicer za področje ekstremnofilnih raziskav v zvezi s podnebnimi spremembami. Na standfordsko lestvico, ki prikazuje 2 % najboljših raziskovalcev na svetovni ravni, je uvrščenih 14 raziskovalcev iz BF, med drugimi tudi prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, letošnja dobitnica Jesenkove nagrade za življensko delo

1T8A2949

Sledil je slavnostni govor akademika dr. Roberta Zorca, podprdsednika SAZU, ki je predstavil pomen Frana Jesenka za razvoj znanosti, pomen podeljevanja nagrad, ki nosijo njegovo ime in delo Jesenkove nagrajenke za življsneko delo, prof. dr. Nataše Poklar Ulrih. 

1T8A2989

Jesenkovo nagrajenko za življenjsko delo, prof. dr. Natašo Poklar Ulrih, je predstavila prof. dr. Barbka Jeršek, prodekanja za področje živilstva: »Prof. dr. Natašo Poklar Ulrih je raziskovalka in redna profesorica za biokemijo na Biotehniški fakulteti. Uvrščena je med 2 % najbolj citiranih raziskovalcev na svojem področju v svetuProf. dr. Natašo Poklar Ulrih je o svojem delu povedala: »Raziskovalno delo na fakulteti je pomembno za generiranje novih znanj in direkten prenos le-teh do študentov, ki bodo ta znanja nadalje prenašali v gospodarstvo ali nadgrajevali z nadaljnjim  raziskavalnim delom. Gradimo na obstoječem znanju z namenom,, da se raziskave in razvoj na področju živilsko-prehrambne industrije okrepijo. S tem, ko bomo uspešno prenašali svoje znanje v gospodarstvo z razvojem novih, inovativnih izdelkov in tehnologij, bomo omogočili rast gospodarstva in njihov mednarodni preboj. S tem bomo okrepili celotno agroživilsko verigoPovezava na daljšo predstavitev dela prof. dr. Nataša Poklar Ulrih. 

 

1T8A3035

Jesenkovo nagrajenko za najboljšo diplomatko doktorskega študije, dr. Špelo Borko, je predstavil prof. dr. Marko Kreft, prodekan za področje biologije: »Dr. Špela Borko trenutno aktivno samostojno sodeluje v mednarodnem raziskovalnem prostoru. S povezovanjem področij je pokazala, da, kot je rekel njene mentor dr. Cene Fišer, lahko človek naravo tudi napačno interpretiraDr. Špela Borko pa je o svojem delu povedala: »V doktorski raziskavi sem preučevala dinamiko evolucije podzemnega roda slepih postranic Niphargus in učinke evolucijske dinamike na vzorce biodiverzitete na Dinarskem Krasu. V petih letih raziskovalnega dela sem se naučila, da je ključ do dobre znanosti v sodelovanju. Sodelovanje z vrhunskimi znanstveniki izven ozkega polja speleobiologije je prineslo nov, svež pogled na obravnavano problematiko, kar se je odrazilo tudi na kvaliteti našega dela. Med obiskom inštituta Eawag Zürichu v Švici sem dobila vpogled v kako različnih družbah živimo, kako različno znanstvene skupine delujejo. Pogled izven meja, tako nacionalnih kot našega polja znanosti, je nujen za rast vsakega raziskovalcaPovezava na daljšo predstavitev dela dr. Špele Borko.

1T8A3065

Jesenkovo nagrajenko za najboljšo diplomantko magistrskega študija, Emo Pleško, je predstavila prof. dr. Polona Jamnik, vodja  Kolegija študijabiotehnologije: »Ema Pleško je teku celotnega študija na 1. in 2. stopnji dosegla povprečno oceno izpitov in vaj 9,73 in s tem izpolnila pogoje za dodelitev Jesenkove nagrade za najboljšo diplomantko podiplomskega študijskega programa 2. stopnje, ki ga je zaključila v preteklem koledarskem letuEma Pleško je v okviru magistrske naloge z naslovom Načrtovanje inhibitornih domen za uravnavanje celične signalizacije CAR-T pod mentorstvom prof. dr. Romana Jerale s Kemijskega inštituta v Ljubljani in dr. Anje Golob Urbanc opravljala raziskovalno delo na področju CAR-T celične terapije. To je nov pristop v medicini in hematologiji, ki ga od leta 2021 za zdravljenje hematoloških novotvorb lahko uporabljamo tudi v Sloveniji.  Naloga v RUL-u ni na voljo, zato lahko v javnosti operiramo samo z izvlečkom. Daljša šredsatvitev na povezavi

Sledila je podelitev priznanj Biotehniške fakultete, ki so bila podeljena v štirih sklopih. 

Najprej so jih prejeli posamezniki, ki so zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki, nato so jih prejeli posamezniki izven fakultete in organizacije s katerimi fakulteta zgledno sodeluje. Kot zadnja, največja skupina, pa so priznanja prejeli najboljše študentke in najboljši študenti posameznega študijskega programa fakultete 1. in 2. Stopnje.

Prof. dr. Rok Kostanjšek je prejel Priznanje fakultete za zgledno pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za biologijo.

Doc. dr. Polonca Štefanič je prejela Priznanje fakultete za zgledno pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za mikrobiologijo

Prof. dr. Lea Demšar je prejela Priznanje fakultete za zgledno pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za živilstvo

Asist. dr. Nataša Siard je prejela Priznanje fakultete za zgledno opravljanje dela v knjižnici Oddelka za zootehniko

Lina Burkan Makivić je prejela Priznanje fakultete za zgledno opravljanje dela v knjižnici Oddelka za živilstvo in Oddelka za mikrobiologijo.

Dr. Lea Lavrič - KOTO d.o.o. je prejela Priznanje fakultete za uspešno sodelovanje pri pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem delu.

Biosistemika d.o.o. je prejela Priznanje fakultete za uspešno sodelovanje pri pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem delu.

Eva Kopač je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biologije 

Ana Velikonja je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biotehnologija 

Jaka Muršec Pitamic je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 

Nik Javornik je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gozdarstvo

Katja Grabrijan je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo - agronomija

Aljaž Sodin je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura

Irena Grnjak je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – zootehnika

Ajda Rajšek je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo - živinoreja

Laura Potočnik je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Krajinska arhitektura

Lovro Arh je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Lesarstvo

Tadej Peternelj je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Lesarsko inženirstvo

Jure Ličen je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mikrobiologija

Zala Resnik Poljašević je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Živilstvo in prehrana

Žiga Vogrin je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Agronomija

Petra Pavšič je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biološko izobraževanje

Ema Pleško je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biotehnologija

Matic Gabor je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta

Rudi Kraševec je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta

Andreja Makovec Beci je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Ekonomika naravnih virov

Miha Kostevc je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Magistrskega študijskega program 2. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Petra Kunc je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Hortikultura

Luka Bajde je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Krajinska arhitektura

Žan Golob je prejel Priznanje fakultete kot najboljši študent Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Lesarstvo

Nastja Bizjak Ternik je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Mikrobiologija

Ana Kugovnik je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija

Varineja Drašler je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Prehrana

Tamara Ferme je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Znanost o živalih

Manca Ozvatič je prejela Priznanje fakultete kot najboljša študentka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Živilstvo

1T8A3493

V imenju Jesenkovih nagrajenk in prejemnikov Priznanj fakultete se je na podelitvi zahvalila prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Jesenkova nagrajenka za življenjsko delo: »Ob takšnih trenutkih, kot je današnji in ki jih ni veliko v življenju posameznika, se lahko zaustavimo za trenutek, se ozremo v preteklost in se zahvalimo našim najbližjim, ki so nas na naši poti spodbujali, našim mentorjem od katerih smo se učili in našim sodelavcem in kolegom s katerim smo premikali meje. To, da smo videli dlje, kot je dejal Isac Newton je zato, ker smo stali na ramenih velikanov.« Svoj govor je zaključila z besedami: »Biti znanstvenik ali znanstvenica je privilegij, ni enostavno, veliko je odpovedovanja, ampak ob posameznik uspehih je zadovoljstvo neprecenljivo. To počneš s strastjo, z ljubeznijo, to je tvoje življenje. Ko pri svojih študentih vidim iskrice v očeh, zagnanost, radovednost in požrtvovalnost, ko vidim sebe v teh mladih ljudeh, si rečem, da vredno je početi to kar počnem.« Nagovorila je tudi mlade: »Zato je pomembno, da vlagamo v vas mlade nadarjene ljudi, saj ste naša prihodnost. Raziskovalcem in pedagogom moramo omogočimo, da si pridobijo izkušnje v vrhunskih laboratorijih v tujini, si ustvarijo povezave in se nato vrnejo v domovino, tako kot smo mi to počeli. Vendar moramo tudi doma ponuditi pogoje za  uspešno delo, za kar je pomembna politika države, politika univerze in naše fakultete ter vložek vsakega izmed nas.« 

Podelitev se je zaključila z druženjem v preddverju dvorane.