19_5_23_Mentor_Leta_podelitev_foto_Studio_Zelezna (104)
Studio Železna (Jure Gubanc)

Društvo Mlada akademija s podeljevanjem nagrade Naj mentor leta promovira pomen in dobro mentorsko delo. Jure Mravlje, predsednik društva Mlada akademija je povedal: »Ravno vloga mentorja oziroma mentorice se je še posebej v zadnjih letih, ki so nam postavila mnoge nove izzive in do tedaj nepoznane preizkušnje, izkazala kot ključen sestavni del poti doktorskih študentov.« 

Izr. prof. dr. Luka Snoj je o delu mentorja oziroma širše o delu znanstvenika izpostavil nauk pokojnega mentorja: »Znanost je mnogo več kot odkrivanje novih znanj in izumljanje novih stvari. Znanstveniki so tudi varuhi vrednot, kot so upoštevanje objektivne resnice, poštenost do lastnega dela in dela drugih, univerzalnost, zavračanje dogme, preseganje socialnih rasnih in nazorskih razlik med ljudmi ter zavzemanje za dobrobit celega človeštva.«

Med nominirankami in nominiranci za Naj mentorja leta 2022 je bilo več mentoric kot mentorjev, dve tretjini oziroma 65 odstotkov jih je prihajalo s širšega področja naravoslovja, medtem ko je bilo 35 odstotkov vlog s področja družboslovja oziroma humanistike. Slabi dve tretjini nominiranih mentoric in mentorjev deluje na Univerzi v Ljubljani, slaba tretjina pa na inštitutih po Sloveniji, ostali pa z drugih univerz.

 

Nominiranji mentorji z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Z Biotehniške fakultete so bili za nagrado Naj mentor leta 2022 nominirani izr. doc. dr. Ana Slatnar, s Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo, prof. dr. Rok Kostanjšek in doc. dr. Nada Žnidaršič, oba s Katedre za zoologijo Oddelka za biologijo, prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh, s Katedre za gozdno tehniko in ekonomiko Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, znan. svet. Bojana Bogovič Matijašić, s Katedre za mlekarstvo Oddelka za zootehniko in prof. dr. Blaž Stres, s Katedra za znanosti o rejah živali Oddelek za zootehniko.  

Prof. dr. Rok Kostanjšek je o nominaciji povedal: »Nominacija za Mentorja leta s strani mojih doktorandov je zame praktično enakovredna osvojitvi naziva, saj gre za prepoznavo angažiranja v predajanje znanja prav s strani tistih, ki jim je vložen trud tudi namenjen. Poleg potrditve ustreznosti uporabljenih pristopov pa je nominacija tudi dodatna motivacija za vlaganje energije v bodoče delo z doktorskimi študenti.«

DRštudentkaKatjaKunčič_NadaŽnidaršič
Skupna fotografija s kongresa (16th Multinational Congress on Microscopy, Brno 2022), kjer je mlada razsikovalka Katja Kunčil prejela 'Best poster award'

Doc. dr. Nada Žnidaršič je o mentoriranju povedala: »Mentoriranje razumem kot zelo intenziven in kompleksen proces sodelovanja s študentom. Stremim k temu, da bi moje mentorsko delo spodbujalo razvoj študentovih talentov in znanja v širšem smislu in na specifičnih področjih študija. Menim, da je poleg razvoja znanja in predajanja izkušenj ključno tudi spodbujanja kritičnega razmišljanja, kreativnosti, zavzetosti in odgovornosti. Nominacije sem izredno vesela, saj jo razumem kot potrditev skupnega cilja in konstruktivnega sodelovanja.«

+ápela %281 of 1%29-63

Prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh je pri mentoriranju izpostavila vlogo mentorji pri gradnji odnosa mladega raziskovalca do znanosti: »V slovenskem visokošolskem prostoru, kjer deluje veliko odličnih mentorjev in mentoric, nominacija za nagrado Mentor leta 2022 ni le posebna čast in osebno zadovoljstvo, temveč je tudi priznanje za pomembno in odgovorno vlogo, ki jo sprejmeš, ko postaneš mentor. Mentorstvo mlademu motiviranemu človeku, ki ima velika pričakovanja od mentorja in znanosti, je ena najdragocenejših stvari, ki se ti lahko zgodi v karieri, saj obe strani obogati pa ne le z novimi idejami, znanji in izkušnjami, pač pa tudi z medčloveškimi (prijateljskimi) odnosi.«

Znan. svet. Bojana Bogovič Matijašić pa je poudarila, da je mentoriranje več kot zgolj profesionalen odnos: »Občutek, da študent opazi, da mentor z veseljem v procesu mentoriranja prispeva kaj več, kot to od njega formalno zahteva sprejeta vloga, je lep. Kadar odnos med njima ni zgolj profesionalen in spoštljiv, ampak do neke mere tudi prijateljski, je delovno vzdušje prijetnejše in bolj ustvarjalno.« 

Podelitev nagrad si lahko ogledate na povezavi