dvorana.jpg
Podelitev pohval BF (Foto: Željko Stevanić) 

Nagrajence in nagrajenke, njihove najbližje ter ostale zbrane goste je v veliki dvorani je najprej nagovorila dekanja Biotehniške fakultete, prof. dr. Marina Pintar. Dejala je, da »so tovrstni dogodki priložnost, da se zaustavimo v divjem tempu našega vsakdana, različnih obveznosti in hitenja do cilja. Vedno znova se namreč sprašujemo, kaj je naš skupen cilj in kaj je cilj posameznika? Na Biotehniški fakulteti imamo nedvomno skupni cilj doseči visoke standarde, odličnost in nadpovprečnost na pedagoškem področju.« V svojem nagovoru je izpostavila pomen visokošolskega izobraževanja in s tem predvsem pedagoških delavcev pri doseganju ciljev študentov in študentk ter oblikovanju prihodnosti. Hkrati pa je poudarila tudi pomen znanja, ki ga študenti usvajajo in dosegajo neverjetne uspehe. Nič manj pa niso pomembne tudi obštudijske dejavnosti in angažiranje na ostalih področjih, ki so ključni za uspešno delovanje fakultete in družbe. Za konec je zaključila z besedami: »Danes ste tukaj zbrani vsi vi, ki ste izstopili iz povprečja in ste bili opaženi. Nadaljujte po svoji poti, ki ste si jo izbrali, izkoristite svoje talente, ostanite zvedavi, iščite neznano, bodite vztrajni, potrpežljivi, dosledni in kritični! Vi ste namreč naša prihodnost.«

dekanja.jpg

Dekanja BF prof. dr. Marina Pintar (Foto: Željko Stevanić).

Nato je prodekanja za študijsko dejavnost, izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce pojasnila postopek izbire kandidatov za podelitev pohval Biotehniške fakultete za študijsko leto 2021/22. Povedala je, da: »Biotehniška fakulteta podeljuje pohvale na osnovi Pravilnika o nagradah in priznanjih BF, o podelitvi pohval pa odloča Kadrovska komisija Senata BF, ki je na svoji seji dne 13. februarja 2023 odločila, da se pohvale podelijo vsem predlaganim kandidatom, torej 9 za najboljšega pedagoga, vsem 4 predlaganim kandidatom oziroma skupinam študentov in študentk za prispevek k ugledu in delovanju fakultete in 42-im posameznim študentom in študentkam, za najboljši uspeh v letniku.« Za konec je nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitala za njihove dosežke.

jasna.jpg

Prodekanja BF izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce (Foto: Željko Stevanić).

 

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca je prejelo 9 sodelavcev in sicer:

 • asist. dr. Taja Jeseničnik (Oddelek za agronomijo)
 • asist. dr. Žiga Fišer (Oddelek za biologijo)
 • asist. dr. Dejan Bordjan (Oddelek za gozdarstvo)
 • doc. mag. Mateja Kregar Tršar (Oddelek za krajinsko arhitekturo)
 • doc. dr. Matej Jošt  (Oddelek za lesarstvo)
 • asist. dr. Maša Zorec (Oddelek za mikrobiologijo
 • asist. Manca Pečjak Pal (Oddelek za zootehniko)
 • asist. dr. Blaž Ferjančič (Oddelek za živilstvo)
 • asist. dr. Ida Djurdjevič (Študij biotehnologije)

 

Pohvale fakultete študentom, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete sta prejeli 2 skupini študentov ter 2 posameznici:

 • Skupina študentk Krajinske arhitekture (Hana Gačnik, Zala Janežič, Magda Merhar, Kristina Oražem)  za 1. nagrado na mednarodnem natečaju                             
 • Skupina študentov Lesarstva (Enej Lipovec Zupan, Eva Kokelj, Laura Krančič, Jernej Malik, Kristjan Završki, Anže Zajc za promocijo študija, odnos in obštudijsko delo na Oddelku za lesarstvo
 • Pija Goljevšček (Oddelek za živilstvo): za aktivno udejstvovanje v Študentskem svetu BF, fakultetnih organih in pomoč študentom med študijem                                                                   
 • Zala Uhan (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire): za aktivno udejstvovanje v Študentskem svetu BF, fakultetnih organih in pomoč študentom med študijem         

nagrajenci.jpg

Skupinska fotografija nagrajencev, vodstva fakultete in oddelkov (Foto: Željko Stevanić).

Pohvale fakultete najboljšim študentov letnikov pa so po posameznih oddelkih oziroma študijih prejeli:

Oddelek za agronomijo:

VSŠ Kmetijstvo – agronomija in hortikultura

 1. Letnik: Mateja Kumin
 2. Letnik: Nina Pečarič

UNI Kmetijstvo – agronomija

 1. Letnik: Kaja Erman
 2. Letnik: Manca Kolić

MSc Agronomija

 1. Letnik: Barbara Fojkar

MSc Hortikultura

 1. Letnik: Kris Pirih

 

Oddelek za biologijo:

UNI Biologija

 1. Letnik: Jan Gale
 2. Letnik: Meta Valenčič

MSc Ekologija in biodiverziteta

 1. Letnik: Ana Jaklič

MSc Molekulska in funkcionalna biologija

 1. Letnik: Nuša Golob

MSc Biološko izobraževanje

 1. Letnik: Katja Stanovšek

 

Oddelek za gozdarstvo:

VSŠ Gozdarstvo

 1. Letnik: Klara Markelj
 2. Letnik: Tomaž Rihter

UNI Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

 1. Letnik: Tadeja Pepelnjak
 2. Letnik: Klementina Šink

MSc Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

 1. Letnik: Luka Jemec

 

Oddelek za krajinsko arhitekturo:

UNI Krajinska arhitektura

 1. Letnik: Pia Nagode
 2. Letnik: Neja Zalaznik

MSc Krajinska arhitektura

 1. Letnik: Anja Žaucer

 

Oddelek za lesarstvo:

VSŠ Lesarsko inženirstvo

 1. Letnik: Kristian Zgonec
 2. Letnik: Enej Lipovec Zupan

UNI Lesarstvo

 1. Letnik: Zoran Frlic
 2. Letnik: Maks Brus

MSc Lesarstvo

 1. Letnik: Aljaž Kordiš

 

Oddelek za mikrobiologijo:

UNI Mikrobiologija

 1. Letnik: Nadja Spasovski
 2. Letnik: Neža Jeklin

MSc Mikrobiologija

 1. Letnik: Maruša Požar

 

Oddelek za zootehniko:

VSŠ Kmetijstvo – živinoreja

 1. Letnik: Nives Treven, Tija Erker
 2. Letnik: Luka Urh

UNI Kmetijstvo - zootehnika

 1. Letnik: Svit Štrancar
 2. Letnik: Žan Paradiž

MSc Znanost o živalih

 1. Letnik: Marjana Gerželj

 

Oddelek za živilstvo:

UNI Živilstvo in prehrana

 1. Letnik: Zala Kapitler
 2. Letnik: Keti Vinko Marčec

MSc Prehrana

 1. Letnik: Neža Hren

MSc Živilstvo

 1. Letnik: Maja Kržin

 

Študij biotehnologije:

UNI Biotehnologija

 1. Letnik: Ana Kveder, Maruša Kristan
 2. Letnik: Tea Dular, Andraž Krnc

MSc Biotehnologija

 1. Letnik: Katarina Valentinčič
   

1T8A4873.jpg

Glasbenik Samo Novak (Foto: Željko Stevanović).