Lotrič

Namen posveta je bil osvetliti položaj in pomen kmetijstva in slovenskega podeželja za nastanek in napredek države, ohranjanje tradicij in vrednot ter nasloviti pomembne izzive, s katerimi se slovensko kmetijstvo in podeželje soočata dandanes. 

Na posvetu so s prispevki poleg dr. Majda Černič Istenič in prof. dr. Jože Osterc nastopili tudi Ciril Smrkolj, prof. dr. Igor Lukšič, pater Branko Cestnik, dr. Drago Čepar, pater Karel Gržan, , prof. dr. Jože Osterc, izr. prof. dr. Vladimir Prebilič, Matjaž Rokavec, Tone Hrovat in Anton Medved. 

Dr. Majda Černič Istenič je v svoji predstavitvi izpostavila: »Preučevanje delovnih razmer na kmetijah v Sloveniji kaže, da so te fizično, še bolj pa psihično zahtevne/stresne ter da kmetje pogosto delajo bolni in poškodovani, saj jih v takih primerih pogosto nima kdo nadomestiti.« 

»Slovenski kmet je pomemben za pridelavo hrane in za ohranitev poseljene ter kultivirane Slovenije. Zaradi svoje majhnosti bo lahko preživel le povezan v zadružni sistem na principih vzajemnosti in solidarnosti. Za tako povezovanje pa ga moramo vzgojiti in izobraziti.«, je povedal dr. Jože Osterc.

Osterc

Udeleženci posveta so se strinjali, da kmet ni le pridelovalec hrane, temveč tisti, ki sočasno skrbi za urejeno kulturno krajino. Osvetlili so tudi socialno, kulturno, sociološko, zgodovinsko ter gospodarsko vlogo podeželja in prebivalstva na podeželju.

Prezentacije govorcev bodo naknadno objavljene na spletni strani Državnega sveta pod zavihkom Civilna družba/Posveti.

Foto in video: Jan Marin/Fixmedia.