_MG_7933

Manca Velkavrh, s Katedre za zoologijo, Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je ob povezovanju dogodka poudarila: »Za ohranitev risa v Sloveniji danes so zaradi parjenja v sorodstvu ključne doselitve z drugih območij, za dolgoročno ohranitev risa pa je ključna podpora lokalnih prebivalcev, ki živijo na območju risa. Pri tem je zelo pomembno delo s šolami, zato smo v sklopu projekta LIFE Lynx razvili program Mladi varuhi risov. Program je zaživel v sodelovanju z učiteljicami, ki so bile pripravljene z risjimi temami nadgraditi svoje učne načrte. Vanj se je vključilo šest osnovnih šol, in sicer Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, Osnovna šola Koroška Bela Jesenice, OŠ Naklo, Osnovna šola Žužemberk, Osnovna šola Sodražica in Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica ter  dve gimnaziji; Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in Gimnazija in srednja šola Kočevje

Suzi Avsec, pedagoginja na OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, pa je o programu povedala: »Za sodelovanje v programu sem se odločila, ko sta se pri pouku dve učenki ustrašili, da bi ju ris v gozdu pojedel. Otroci slabo poznajo našo naravo in živali; ne samo risa, tudi živali, ki so povezane z njim. Vidim, da so skozi aktivnosti učenci nasploh spoznali življenje risa, delo raziskovalcev - torej kako se spremlja neko žival, in kako lahko naravi vrnemo, kar smo ji vzeli.« Ob tem je Manca Velkavrh razložila: »Namen programa Mladih varuhov risov je, da učencem iz območja prisotnosti te vrste približamo risa preko različnih aktivnosti. Na tak način jim lahko predamo tako znanje o njihovem skritem sosedu, kot tudi doživetje, ki bo z njimi ostalo še dlje časa. S tem pripomoremo tudi k dolgoročnemu ohranjanju risa pri nas, saj slednje ni samo vprašanje narave, temveč predvsem vprašanje družbe.« Pojasnila je tudi, da tekom programa na vsaki šoli z vsaj enim razredom učencev izvedejo delavnico o risu, terenski dan ter t.i. Dan odprtih vrat, v okviru katerega učenci predstavijo risje teme tudi staršem.
Poleg tega se lahko na teh šolah odločijo za morebitne dodatne aktivnosti, povezane z risi. Tako so na marsikateri šoli pripravili »risji kotiček«, ki so ga opremili s plakati in slikami risov.
Šole so sodelovale tudi pri poimenovanju risov, OŠ Sodražica je poimenovala risa Borisa (Bor-risa), skupnost šol Biosfernega rezervata Julijske Alpe risa Trisa (triglavskega risa) in OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica risa Bliska. Na tej šoli so preko avtomatskih kamer zbirali posnetke gozdnih živali in pripravili videe iz njih.
Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje je dijakinja po delavnici pripravila zanimiv strip o risu.

Raziskovalci na Biotehniška fakulteta se že več desetletij sistematično ukvarjajo z raziskavami velikih zveri, med katerimi je tudi ris.  V sklopu projekta LIFE Lynx sodelujejo predvsem s študijo o povezljivosti življenjskega prostora risa, pri terenskih aktivnostih pa z odlovom in opremljanjem rezidentnih (domačih) risov s telemetričnimi ovratnicami ter z genetskimi analizami osebkov za spremljanje dinarsko – JV alpske populacije.