IMG_20230611_125342.jpg

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je svoje študijske programe in izbrana področja raziskovalnega dela predstavljala v okviru več stojnic. Predstavitev sta organizirala in vodila ga. Milena Zorić Frantar, karierna svetovalka in asist. Jure Mravlje, PR BF, ob pomoči raziskovalcev in študentov Biotehniške fakultete. Povedala sta, da je: »ena izmed ključnih nalog delovanja fakultete tudi posredovanje znanja mlajšim generacijam in nasploh širši javnosti. Tovrstni dogodki so odlična priložnost, da področja pedagoškega in raziskovalnega dela Biotehniške fakultete še bolj približamo nadobudnim mladim učencem in učenkam oziroma dijakom in dijakinjam, ki jih tovrstne vsebine zanimajo. Namreč ravno ti mladi, ki so se izkazali kot najboljši na državnih tekmovanjih iz znanja in v tekmovanju mladih raziskovalcev, bodo nekoč morda tudi naši študenti. Nenazadnje so nekateri izmed njih že zdaj svoje raziskovalne naloge ob pomoči mentorjev in somentorjev opravljali tudi na Biotehniški fakulteti.«

IMG_20230611_134622.jpg

V okviru predstavitve raziskovalnega dela Biotehniške fakultete so se tokrat predstavljali Oddelek za agronomijo in študij Biotehnologije, kjer so obiskovalcem predstavljali različne načine vzgoje rastlin v laboratoriju kot so na primer tkivne kulture.

IMG_20230611_134441.jpg

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je na svoji stojnici prikazoval načine telemetričnega spremljanja za namene raziskovanja populacij velikih zveri.

IMG_20230611_150742.jpg

Na stojnici Oddelka za živilstvo pa so se obiskovalci lahko stehtali na bioimpedančni tehtnici ter izvedeli več o sestavi njihovega telesa, hkrati pa so se lahko informirali tudi o kalorični vrednosti posameznih obrokov.

IMG_20230611_150723.jpg

Predstavitvena točka Biotehniške fakultete je bila ves čas zelo obiskana, sodelavci in sodelavke pa so bili navdušeni nad mladimi talenti ter se strinjali, da se bomo tudi prihodnje leto z veseljem udeležili tega dogodka.

fotka zotkini kolaz.jpg