Grozd znanstvene odličnosti »Trajnostni prehranski sistemi« je bil v kategoriji Inovativnost in tehnologija uvrščen na prvo mesto ter je eden od odobrenih projektov skupne skupščine The Guild in ARUA.  Na strani evropskih univerz projekt sodelovanja koordinira Univerza v Bologni, na strani zveze afriških univerz pa Univerza v Pretorii. 

Nataša Poklar Ulrih

Prof. dr. Natašo Poklar Ulrih je pojasnila: »V okviru projekta bo prišlo do izmenjave znanja in izkušenj ter do gostovanja raziskovalcev pri partnerjih, kar bo še posebej obogatilo nadaljnji razvoj področja – tako v Evropi kot v Afriki.«   

»Zagotavljanje trajnostne in varne pridelave hrane je izredno pomembno globalno vprašanje, ki ga je mogoče obravnavati le z interdisciplinarnimi in mednarodnimi pristopi. Nov projekt raziskovalne odličnosti je pomemben za združevanje znanja in izkušenj afriških in evropskih akademskih institucij ter za spodbujanje strokovnega znanja in njegovo uveljavljanje v praksi,« je povedal Alberto Credi, prorektor za raziskave na Univerzi v Bologni. Dodal je še: »Univerza v Bologni se je odločila za pomemben korak, za nov pristop akademskega in znanstvenega sodelovanja med Afriko in Evropo, za sodleovanje, ki temelji na trajnosti, kakovosti, pravičnosti, krepitvi zmogljivosti in razširljivosti

»Vzpostavitev grozda raziskovalne odličnosti na področju trajnostnih prehranskih sistemov je ključna priložnost za ARUA Center odličnosti na področju trajnostnih prehranskih sistemov (ARUA-SFS), da združi moči s strateškimi partnerji in sodeluje pri doseganju razvojnih ciljev, zlasti odpravljanja lakote in podhranjenosti v našem okolju,« pa je povedal Frans Swanepoel, začasni direktor ARUA-SFS, ki ga gosti Univerza v Pretoriji. »Univerza je navdušena nad možnostmi, ki jih prinaša grozd raziskovalne odličnosti oziroma za obliko raziskovanja, ki ga ponuja. Raznolikost partnerjev z obeh celin stopnjuje naš raziskovalni potencial,« pa je izpostavil Tawana Kupe, prorektor in ravnatelj Univerze Pretoria.

Shema univerz

Grozd raziskovalne odličnosti »Trajnostni prehranski sistemi« združuje skupino raziskovalcev, ki jo koordinira Luca Fontanesi, profesor na Oddelku za agroživilske znanosti in tehnologije Univerze v Bologni in rektorjev delegat za konkurenčne raziskovalne projekte, skupaj s profesorjem Fransom Swanepoelom iz Univerza v Pretoriji. V grozdu sodeluje 16 ključnih partnerskih univerz, od tega 8 evropskih (Bologna, Warwick, Gent, Göttingen, Ljubljana, Leeds, Montpellier, Hohenheim) in 8 afriških (Pretoria, Nairobi, Gana, Kwazulu-Natal, Makerere, Western Cape, Johannesburg, Mpumalanga), skupaj z 2 neakademskima partnerjema (Agricultural Research Council, Južna Afrika in Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network [FANRPAN]). 

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih je pojasnila: »Grozd raziskovalne odličnosti »Trajnostni prehranski sistemi« bo obravnaval izzive, s katerimi se bodo morali soočati sistemi proizvodnje hrane ob preoblikovanju v smeri vse večje trajnosti. Predvidene so obsežne skupne raziskave in krepitev kompetenc raziskovalcev na partnerjih univerzah, s posebnim poudarkom na izobraževanju raziskovalcev na začetku kariere.« Pojasnila je, da je cilj projekta znatno prispevati k inovacijam afriških in evropskih prehranskih sistemov.

Projekti evropsko – afriške raziskovalne znanstvene odličnosti združujejo vsaj tri afriške in dve evropski univerzi, ki jih povezuje skupno področje raziskovanje in so povezana tako z raziskovalno odličnostjo kot z vključevanjem raziskovalnih ugotovitev v pedagoške procese za izobraževanje prihodnih generacij raziskovalcev. Vse aktivnosti v projektih znanstvene odličnosti imajo dolgoročno perspektivo, usmerjene pa so v optimizacijo sredstev in potreb vključenih afriško-evropskih univerz.