01247458

Prvi doktorat znanosti je bil na Univerzi v Ljubljani podeljen 15. julija 1920, v skoraj 103 letih pa je bilo na Univerzi v Ljubljani promoviranih že 12.621 doktoric in doktorjev znanosti. V študijskem letu 2022/2023 je na 21 doktorskih programih Univerze v Ljubljani vpisanih 2.099 doktorskih študentk in študentov. 

01246212

Promocija doktoric in doktorjev znanosti ter prejemnikov priznanj za pomembna umetniška dela je na Kongresnem trgu potekala v dveh skupinah. Prvo, dopoldansko skupino je poleg rektorja nagovorila doc. dr. Anna Dragoš: »Kamorkoli greste naprej, greste dobro opremljeni. Znate vztrajati in znate iskati zanesljive informacije v kaosu pseudoznanosti. Znate se spraševati, dvomiti. Ni nič narobe s tem da včasih rečeš, ‘ne vem’, to še ni znano. Poslanstvo nas znanstvenikov je, da se postavimo na strani resnice, ali vsaj se čim bolj približati resnici, kolikor to znamo raziskovalno preverit–  na stran znanosti. Podpora raziskovalnega okolja na Biotehniški fakulteti in Univerzi v Ljubljani je bila pomembna, da sem se vrnila v Slovenijo in vztrajala pri prijavi projekta na razpis Evropskega raziskovalnega sveta.« Prisotne je opomnila, da pot raziskovalca ni lahka, je pa izredno zanimiva in odgovorna. 

V večerni slovesnost je bilo med prejemniki priznanj za pomembna umetniška dela ter listin doktoric in doktorjev znanosti tudi 30 doktoric in doktorjev znanosti, ki so študij zaključili na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Listine sta novim doktoricam in doktorjem znanosti podelila prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, in prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Skupinska fotografija

Z doktorskega študijskega programa Bioznanosti so bili med prejemniki listin z znanstvenega področja Agronomija Miha Curk, Špela Modic in Barbara Zanelli; z znanstvenega področja Agroživilska mikrobiologija Žiga Pandur, Dina Ramić in Vita Rozman; z znanstvenega področja Bioinformatika Leon Deutsch; z znanstvenega področja Bioinženiring v zdravstvu Živa Majcen Rošker; z znanstvenega področja Biologija Špela Borko, Aleksandra Majić Skrbinšek, Vesna Mihelič Oražem, Mateja Potisek, Nina Ražen in Katarina Šoln; z znanstvenega področja Biotehnologija Eva Blatnik, Vito Kovač, Vanja Miljanić, Lucija Slemc in Špela Zver; z znanstvenega področja Nanoznanosti Neža Repar; z znanstvenega področja Upravljanje gozdnih ekosistemov Ana Brglez; z znanstvenega področja Varstvo naravne dediščine Renata Rozman; z znanstvenega področja Živilstvo Marjeta Mencin; z znanstvenega področja Znanost o živalih Elena Gobbo; ter z znanstvenega področja Znanosti o celici Dorian Dolanc, Aleksandar Janev, Tamara Polajžer, Tjaša Potočnik in Angelika Vižintin. Z doktorskega študijskega programa Biomedicina pa je listino doktorica znanosti z znanstvenega področja Genetika prejela Erika Prašnikar.

marina

Prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehnike fakultete Univerze v Ljubljani, je po zaključku promocije doktoric in doktorjev znanosti izpostavila: »Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani tudi na doktorskem študijskem programu, ki ga izvaja skupaj s štirimi fakultetami, ustvarja okolje za razvoj novega znanja, novih raziskovalcev, ki uspešno delujejo tako v znanstveni sferi kot v gospodarstvu.«