Miha Humar_obraz

Svetovno društvo za zaščito lesa / International Research Group for Wood Protection je bilo najprej organizirano v Evropi kot pobuda za preučevanje lesa in stališč o spremenjeni rabi lesa kot pomembnega trajnostnega, naravnega materiala. Pobuda se je nato organizirala kot društvo, ki je v svoje vrste sprejelo raziskovalke in raziskovalce z azijskih držav in kasneje tudi drugih kontinentov.
Danes je društvo pomembna mednarodna institucija, ki z združevanjem raziskovalk in raziskovalcev preučuje les, oblikuje stališča o spremenjeni rabi lesa kot pomembnega trajnostnega, naravnega materiala ter njegovi zaščiti. Društvo vsako leto organizira strokovno srečanje, v letu 2022 je srečanje potekalo v Sloveniji na Bledu. Več informacij o srečanju v novici na spletni strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

V letu 2023 je srečanje Svetovnega društva za zaščito lesa potekalo v Cairnsu v Avstraliji. Poleg prof. dr. Miha Humarja so se srečanja iz Slovenije udeležili še doc. dr. Davor Kržišnik, doc. dr. Boštjan Lesar in Eli Kržišnik, mlada raziskovalka, vsi s Katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Anna Sadnak iz inštituta InnoRenew.
 

Raziskovalka in raziskovalci Biotehniškefakultete so skupaj pripravili osem predstavitev v vseh vsebinskih sklopih mednarodnega srečanja, tudi o več kot desetletni raziskavi na terenu in o znanstvenih ugotovitvah, ki izhajajo iz pridobljenih podatkov. Osredotočeni so bili na vpliv vode na propadanje lesa oziroma na optimalno zaščito, ki je močno povezana s podnebnimi značilnostmi, tudi s podnebnim segrevanjem.

Eli Keržič

Eli Keržič, mlada raziskovalka, je prejela nagrado društva IRG WP – »Ron Cockroft Award« in povedala: »Nagrada, ki sem jo prejela, mi je omogočila, da se udeležim mednarodne konference in navežem pomembne mednarodne stike s svojega področja raziskav.« Nagrada »Ron Cockroft Award«  se podeljuje članom ali nečlanom društva za spodbujanje raziskav s področja zaščite lesa ter se izplača kot pomoč pri potnih stroških in stroških nastanitve v povezavi z udeležbo na mednarodnih srečanjih društva.