Ana Mayer Kansky je med letoma 1914 in 1918 na dunajski filozofski fakulteti študirala kemijo in fiziko, a je zaradi razpada Avstro-Ogrske študij nadaljevala v Ljubljani. Na univerzi je preučevala kemijo škroba in leto 1920 kot prva oseba prejela doktorski naziv

BOR_1233

Pokroviteljica podelitve nagrade je bila Nataše Pirc Musar, predsednica države, ki je izrazila veselje in hvaležnost, da lahko kot prva izvoljena predsednica v zgodovini Slovenije podeli nagrade dr. Ane Mayer Kansky, ki so prav tako podeljene prvič v zgodovini. 

Prisotne je nagovoril tudi Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani: »Vrata v akademski svet ste si odprli, nadaljnje potovanje v tem vznemirljivem svetu bo odvisno predvsem od vas samih. Znanje vedno uporabljajte v dobro človeštva.« 
 
Nagrado dr. Ane Mayer Kansky so prejeli avtorice in avtorji, za katere je komisija ocenila, da izpolnjujejo kriterije odmevnosti v svoji stroki, njihova vsebina pa predstavlja vrhunski dosežek in preboj na znanstvenem oziroma umetniškem področju. Področja zajemajo naravoslovje, tehniko, biomedicino in biotehniko, humanistiko in izobraževanje, družboslovje ter umetnost.

 

BOR_1193
 

Doktorska raziskava in ugotovitve dr. Špele Borko 

Dr. Špela Borko je s preučevanjem dinamike evolucije podzemnih rakov iz rodu slepih postranic Niphargus preučevala učinke na vzorce biodiverzitete na Dinarskem krasu. Z opisom starodavne adaptivne radiacije slepih postranic, evolucijskega procesa, pri katerem se v kratkem času iz enega prednika razvijejo številne morfološko in ekološko raznolike vrste, je prvič dokazala podzemno adaptivno radiacijo, ki je zavarovana pod površjem preživela turbulentno geološko in klimatsko zgodovino Evrope. S tem je izzvala antropogeni pogled na domnevno negostoljubno ekologijo podzemnih habitatov. Z analizo pestrosti slepih postranic na območju Dinarskega krasa, ki je svetovno pomembna vroča točka podzemne biotske pestrosti, je na podlagi rezultatov opozorila na problem premajhne pozornosti podzemni pestrosti v evropskih varstvenih smernicah.
 
Več o raziskavi in ugotovitvah lahko preberete v članku z naslovom Evolucija v kraljestvu večne teme – pestrost slepih postranic (22.6.2023), ki ga je dr. Špela Borko zaključila: »Življenje si je očitno uspešno utrlo pot tudi v večno temo podzemlja. Odkritje pestrega evolucijskega dogajanja v podzemlju pa odpira množico novih vprašanj o evolucijskih mehanizmih in procesih tik pod našim pragom – tako pri slepih postranicah kot pri številnih drugih spregledanih skupinah živali

 
Več informacij o delu in objavah dr. Špele Borko tudi v obrazložitvi ob podelitvi Jesenkove nagrade za najboljšo diplomantko doktorskega študija v letu 2023.