Pregled hloda

V nedeljo, 27. avgusta 2023, je bil sejemski dan namenjen gozdarjem, zato so se sodelavci Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire odločili, da bodo predstavili aktualen projekt, ki združuje umetno inteligenco z znanjem o gozdu in gozdarstvu, Virtualno gozdarsko učilnico. Doc. dr. Anton Poje je pojasnil: »Modul, ki smo ga predstavili obiskovalcem prikazuje poškodbe na hlodovini. Na plakatih so opisane, nato pa jih obiskovalec lahko prepozna tudi na hlodih, ki ležijo v virtualnem gozdu.« Virtualna učilnica je bila prvotno razvita za študentke in študente fakultete, ker ni bilo jasno, koliko časa bo trajala epidemija covid-19, obisk gozda pa je pomemben del pedagoškega procesa in vzgoje gozdarjev: »Ne predstavljam si, da bi lahko brez enega strokovnega sprehoda skozi pravi gozd, lahko vzgojili dobre gozdarje.« Učilnica pa ni namenjena samo študentkam in študentom, ampak tudi vsem ljubiteljem tehnike in z gozdom povezanih tematik.

Vasja in Luka

V Virtualni gozdarski učilnici lahko avatar obiskovalke ali obiskovalca v interaktivnem posnetku spozna osnove preučevanja časa, se odpravi na interaktivni 360-stopinjski sprehod po gozdu ter ugotavlja terenske in sestojne značilnosti gozda, se preizkuša v interaktivni sežnji dreves ali obišče virtualen gozd in odkriva napake na lesu.

Obiskovalke in obiskovalci so se odzvali povabilu in obiskali Virtualno gozdarsko učilnico. Asistent Vasja Leban je povzel njihove izkušnje: »Izredno so bili navdušeni, predvsem nad možnostjo sprehoda v gozdu, manj pa nad besedilom, ki je na plakatih.« Skupaj so ugotavljali, da bo potrebno vsebine plakatov prikazati na drugačen način. Luka Pajek pa je pojasnil: »Demonstracija aplikacije nam je pokazala uporabniško izkušnjo ljudi, ki so manj prisotni v gozdu in gozdarstvu. Zanima jih enostaven in sporočilen prikaz informacij.« Virtualno gozdarsko učilnico so obiskali tudi študenti študijskih programov gozdarstva in lesarstva na Biotehniki fakulteti univerze v Ljubljani.

Predstavitveni prostor

Doc. dr. Anton Poje je obiskovalcem med predstavitvijo pojasnil, da so za lastnike gozdov razvili posebno orodje za varno sečnjo: »Orodje je posnetek stanja na terenu, s pomočjo katerega se uporabnik nauči določiti smer podiranja drevesa, da bo škode na drugih drevesih v gozdu čim manj ter da bo spravilo lesa potekalo cim hitreje

Obiskovalci so bili navdušeni nad novimi možnostmi, ki jih ponujajo sodobna orodja. Sedaj je na nas, da jih začnemo uporabljati, je ob zaključku povedal eden od obiskovalcev.