Trenutno je nujno potrebna učinkovita in varna strategija za preprečevanje okužb z bakterijami Campylobacter, ki so med glavnimi patogenimi črevesnimi bakterijami in jim odpornost proti antibiotikom narašča. Bilateralni projekt je nadaljevanje dolgoletnega uspešnega sodelovanja s prof. Qijing Zhang in prof. dr. Orhan Sahin, na Fakulteti za veterinarsko medicino na Univerzi Iowa State University, v ameriški zvezni državi Iowa. Namen projekta je v skladu s projekti ARIS, ki aktivno potekajo na Katedri za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil (J4-3088, J4-2542, J4-4548), v okviru katerih raziskujejo specifične mehanizme adhezije in medcelične komunikacije patogenih bakterij in nadgrajujejo poznavanje zakonitosti bakterijskih biofilmov tudi na molekularnem nivoju.

IMG-3470.jpg

Vpeljana nova metoda  vrednotenja biofilma bakterij C. jejuni z merjenjem bioluminescence bo osnova raziskavam vključenosti mehanizma medceličnega signaliziranja pri nastanku biofilma, kot je dopolnila izr. prof. dr. Anja Klančnik: »Tako bomo pridobili neprecenljiv vpogled v neraziskano področje več-faktorskega procesa filmotvornosti oz. enovrstnih ali večvrstnih biofilmov z bakterijami C. jejuni ter njihove kvantifikacije na molekularnem nivoju.«

Predstojnica katedre prof. dr. Sonja Smole Možina je poudarila: »Izpostavili bomo potencialne molekularne tarče novih alternativnih strategij nadzora in preprečevanja nastajanja biofilmov bakterij Campylobacter v proizvodno-oskrbovalni verigi s hrano in okužbah ljudi.«

IMG-5460.JPG

Magistrantka Tjaša Čukanje je o izmenjavi dodala: »Profesorja dr. Orhan Sahin ter dr. Qijing Zhang z raziskovalci celotnega laboratorija  na Iowa State University sta ustvarila prijetno okolje za delo. Poleg možnosti raziskovanja sem dobila priložnost vpogleda v način delovanja ameriških univerz, spoznala tuje raziskovalce ter način življenja ljudi v Ameriki. Nedvomno je  bila to enkratna življenjska izkušnja, ki jo bom vedno imela v zelo lepem spominu. Spodbujam tudi ostale študente, da iščejo in izkoristijo priložnosti študija, dela ali raziskovanja v tujini, saj jim bo to prineslo tako dragocene strokovne izkušnje kot tudi širši pogled na svet. Zahvaljujem se Biotehniški fakulteti, še posebej pa izr. prof. dr. Anji Klančnik, ki mi je študijski obisk omogočila,«

IMG-5783.PNG

Vir fotografij: osebni arhiv (T. Čukajne).