Raziskave genoma, dolgoživosti in regeneracije, ki potekajo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete so bile predstavljene v prispevku na spletni strani BBC. V njem so prikazane nekatere neobičajne lastnosti človeške ribice, kot so dolgoživost, sposobnost regeneracije in velikost njenega genoma. Poleg teh pa tudi izzivi in znanstveni potencial raziskav, ki potekajo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, za razumevanje teh lastnosti ter ohranjanje te ogrožene jamske dvoživke. Prof. dr. Rok Kostanjšek, ki je vodil nastajanje prispevka v sodelovanju z BBC je ob tem povedal: »S številnimi neobičajnimi lastnostmi človeška ribica že stoletja vzbuja radovednost raziskovalcev. Kljub temu pa zaradi nedostopnosti njenega naravnega okolja nekatera področja njene biologije in ekologije ostajajo slabo raziskana. Upamo, da bodo s sodobnimi genomskimi in transkriptomiskmii pristopi zapolnili vrzeli v poznavanju njene biologije, pridobili vpogled v molekulske mehanizme v ozadju njenih nenavadnih lastnosti  in pridobili znanja za učinkovitejše varovanje te ogrožene jamske dvoživke.«

 

Človeška ribica (Proteus anguinus) je endemit dinarskega krasa, ki je razvila edinstvene značilnosti kot odgovor na ekstremne življenjske pogoje, ki vladajo v jamah. Brez hrane lahko denimo zdrži več let ter dočaka zavidljivo starost preko 100 let s sposobnostjo razmnoževanja pri 80. letih. Njena dolgoživost in evolucijsko ozadje prilagoditev na podzemno okolje sta eni izmed osrednjih raziskovalnih področij skupine raziskovalcev, ki želi dešifrirati njen genom. Prav to je bil tudi osrednji predmet raziskav pravkar zaključenega projekta Genomski in transktiptomski vplogled v edinstveno biologijo človeške ribice (Proteus anguinus).