V skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL lahko Biotehniška fakulteta predlaga v izbor največ 3 dela do zaključene 2. stopnje študija (torej diplomska in magistrska dela), ki so jih študenti zagovarjali med 1. 9. 2022 in 31. 8. 2023. Predlagajo se lahko tudi druga raziskovalna dela, če ustrezajo vsem merilom za ocenjevanje in so predložene po veljavnem postopku. Področja, določena s pravilnikom, so: umetnost, naravoslovje, tehnologija, biomedicina in biotehnika (združeno področje), družboslovje, humanistika in izobraževanje.


Študenti posredujejo zaključna dela oddelku/študiju najkasneje do nedelje, 10. 9. 2023 v skladu z rokovnikom UL, v elektronski verziji, kot so jo naložili v RUL.
Oddelek oz. študij lahko za univerzitetno Prešernovo nagrado predlaga največ 2 deli, če sta iz različnih področij, sicer je predlog 1 delo. 

 

Kandidat/ka mora predložiti:

- pdf verzijo dela,

- bibliografijo avtorja/avtorice ter priloženo pdf datoteko bibliografije v primeru, da je bil s področja raziskave zaključnega dela objavljen strokovni oz. znanstveni članek,

obrazec za kandidate in

izjavo kandidata.