Začetek je za vse kandidate ob isti uri, izvajali pa se bodo po sledečem vrstnem redu:

 

1. Kandidat:  Enej Lipovec Zupanc

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Vpliv frekvence obremenjevanja na dinamično upogibno trdnost smrekovine

 

2. Kandidat: Domen Jug

Študijski program: Univerzitetni študijski program prve stopnje LESARSTVO 

Naslov diplomskega dela:  Mehanske lastnosti sredice za smuči ojačane z naravnimi in sintetičnimi vlakni

 

3. Kandidat:  Vid Rozman

Študijski program: Univerzitetni študijski program prve stopnje LESARSTVO 

Naslov diplomskega dela:  Izdelava akustične kitare iz masivnega lesa

 

4. Kandidat: Žan Rihard Bukovec

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:   Kontrola trdnosti izbranega nosilca lesene brunarice

 

5. Kandidat: Grega Vilman

Študijski program:  Magistrski študijski program druge stopnje LESARSTVO

Naslov diplomskega dela:   Izdelava ploščnega kompozita iz skorje