Petek, 15. septembra 2023, ob 9.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Tadej Sajnkar

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Dejavniki kakovosti kravjega mleziva

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka