Petek, 15. septembra 2023, ob 10.15 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Naja Baša

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Uporabnost dorper pasme v gospodarskih križanjih ovc

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Mojca Simčič, mentorica; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka