Petek, 15. septembra 2023, ob 11.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Kaja Paradiž

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Prehranski vzroki za kolike pri konjih

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; prof. dr. Janez Salobir, mentor; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka