Kristina Andrejc

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo  18. 9. 2023 ob 09:00 v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Viromska analiza vzorcev slovenskih ledenikov

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentor:          doc. dr. Denis Kutnjak     

Somentor:      dr. Katarina Bačnik                    

Recenzentka:  doc. dr. Minja Zorc