Ponedeljek, 18. septembra 2023, ob 13.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Nika Repenšek

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Hladno stiskana krma za pse

Člani komisije: prof. dr. Janez Salobir, predsednik; prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka