Torek, 19. septembra 2023, ob 12.15 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Mark Mozetič

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Raba travinja za prirejo senenega mesa in mleka

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Matej Vidrih, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent