Franc Štirn

absolvent študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 19. 9. 2023 ob 10:00 v prostoru 'RO VITEŠKA DVORANA - ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO' zagovarjal diplomsko delo z naslovom:

Izražanje genov za mlečne proteine in vitro

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:   doc. dr. Iztok Prislan

Mentor:         doc. dr. Jernej Ogorevc  

Članica:

izr. prof. dr.  Simona Sušnik Bajec